Přihlášená díla 2019

Mimolimit s.r.o., Šafer Hájek architekti s.r.o.

INTERIÉR ZÁMECKÉHO HOTELU

Kancelář
Mimolimit s.r.o.
Thunovská 18, Praha 1
www.mimolimit.cz
Šafer Hájek architekti s.r.o.
Pod Radnicí 2a, Praha 5
www.sha.cz
Autoři
Barbora Škorpilová, ing.arch Oldřich Hájek, prof.ing.arch Jaroslav Šafer
Spoluautoři
ing.arch Olga Kostřížová, ing.arch Pavel Lesenský, ing.arch Jakub Koníř
Spolupracovník
ing.Aleš Marek, AED project a.s.
Adresa
Dolní Břežany
Zahájení projektu
12/2014
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Pozitivní napětí mezi starým a novým, mezi poselstvím předků a naším soudobým přínosem. Výzva oživit historické prostory, vrátit jim původní hodnotu a obohatit je o prvky moderní soudobé architektury. Znovu vytvoření odkazu původních zahrad a parku. Hotel Clara Futura je umístěn do historické budovy arcibiskupského zámku, stojícího v zámeckém parku. Původní měšťanská tvrz z počátku 14 století, zásadně přestavěná v renesanční době, doznala později dalších úprav raně barokní éry. V budově zámeckého objektu jsou umístěny všechny funkce hotelu. Unikátní prostor bývalého nádvoří zámku byl zastřešen vloženou skleněnou subtilní "stanovou" střechou, umístěnou nad úroveň korunní římsy. Toto řešení umožnilo využít unikátní prostor nádvoří jako hotelové lobby s recepcí, lobby barem, společenským prostorem, navazujícím na restauraci hotelu. Restaurace má kapacitu 80 míst a díky interiérovému návrhu nabízí menší či větší prostory s různým charakterem prostředí. Je přímo propojena terasou se zahrádkou s obnoveným zámeckým parkem. Obnovené otevřené ochozy kolem atria hotelu jsou hlavní přístupové komunikace k pokojům. Nový skleněný panoramatický výtah, vložený do atria propojuje jednotlivé úrovně a nenarušuje stávající historické konstrukce zámku. Celkem disponuje hotel 40ti pokoji různého standardu. Nejvýznamnější pokoje jsou svatební apartmán s obnovenými nástěnnými malbami původní zámecké kaple. Dále pak arcibiskupský apartmán a salónek s původním malovaným stropem.
Mapa