Přihlášená díla 2019

VYŠEHRAD atelier s.r.o.

Interier kanceláří Medicon

Kancelář
VYŠEHRAD atelier s.r.o.
Zelený pruh 111, Praha 4
www.vysehrad-atelier.cz
Autoři
Ing. arch. Tomáš Maceška, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Martin Šafránek
Adresa
Praha
Zahájení projektu
02/2017
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Předmětem návrhu bylo vytvoření prostor pro administrativní část společnosti Medicon a.s., která patří mezi největší provozovatele ambulantních zařízení v Praze. Plocha o velikosti 1000 m 2 je složena z oddělení vedení, back office, jednacích místností a souvisejícího zázemí. Výchozími parametry návrhu byla maximální možná tvůrčí volnost, která nám byla dána investorem a poměrně na zpracování náročný stavební prostor. Určitá náročnost řešení interiéru byla hlavně v půdorysu budovy, která má tvar úzkého trojtraktu se středovou komunikací. Nejsou zde půdorysně velké prostory ani velkorysá okna. Světlá výška je poměrně nízká, lokálně ponížená zvýšenými průvlaky nesoucí technologii o patro výše. Návrh se tedy snaží tyto negativa kompenzovat a vytvořit co nejvíce vzdušný prostor celého provozu administrativy. Strohý pravidelný trojtrakt s předurčenou středovou komunikací byl rozehrán půdorysně ustupujícími pevnými či prosklenými stěnami a zároveň vnořenými barevnými boxy jednacích místností. Pro dosažení ideální světlé výšky byly ponechány stropní konstrukce a rozvody instalací přiznané v jejich surovém a nekrytém provedení. Tímto dochází k vytvoření částečně technicistního pojetí interiéru, který je dále podpořen vybranými materiály povrchových úprav stěn, podlah a stropů. Struktura přiznaných betonových stropních panelů je lehce zvýrazněna mléčným transparentním nátěrem, podlaha hlavních komunikačních prostor je kryta epoxidovou stěrkou, stěny jsou obloženy ocelovými plechy a překližkou. Struktura ocelových plechů, které byly leptány kyselinou, byla na místě dotvořena ručním nepravidelným broušením. Prostor je dále doplněn akustickými celoplošnými polepy a zavěšenými panely, živými zelenými stěnami a recepcemi vymodelovanými z umělého kamene.
Mapa