Nominovaná díla 2019

ma3 architekti

interiér bytu v Praze

Kancelář
ma3 architekti
Štíhlická 3, Praha
www.ma3.cz
Autoři
Ing. arch. Jan Adámek, Ing. arch. Štěpán Malý
Adresa
Praha
Zahájení projektu
10/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Jedná se rekonstrukci malometrážního bytu. Účelem návrhu je maximální využití malého prostoru pro potřeby investora. Dispozice bytu je proto rozdělena na dvě části – hlavní obytný prostor a zázemí, ve kterém se nachází kuchyň, chodba a koupelna. Tyto části jsou od sebe odlišné světlou výškou a materiálovým pojetím. Malý prostor ve vstupní části je opticky zvětšen zrcadlovými obklady, které zároveň poskytují I v hloubce bytu dostatek světla. Koupelna je navržena účelně s důrazem na maximální využití prostoru. Druhou část interiéru tvoří volný obytný prostor, který má vyšší světlou výšku. Je zde příjemné nepřímé osvětlení tvořené světelnou rampou.
Mapa