Přihlášená díla 2019

Atelier Hoffman

ENERGIS – PŘESTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU

Kancelář
Atelier Hoffman
Mickiewiczova 235/5, Praha 6 - Hradčany, 16000
atelierhoffman.eu
Autoři
Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. arch. Tomáš Havlíček, Ing. arch. Pavla Krásová
Adresa
Hradec Králové
Zahájení projektu
listopad 2012
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Zadání – V důsledku ekonomické krize nebylo možné splnit si sen, postavit nový dům, zbyla jediná možnost – opravit dostupný, ale otřesný objekt konkurenční firmy, která krizi nepřežila. Zájmem klienta bylo vybudovat reprezentativní sídlo firmy, které poskytne příjemné pracovní prostředí svým zaměstnancům a dovolí případnou další expanzi firmy, ve vazbě na skladový dvůr. Zároveň umožní samostatně pronajmout části areálu i kancelářské budovy. Místo – Areál leží v průmyslové zóně Slezské předměstí, severovýchodně od centra Hradce Králové. Ulice Vážní, na kterou je areál napojen, je hlavní dopravní páteří průmyslové zóny. Podél této komunikace jsou situovány hluboké průmyslové parcely, které jsou dále děleny a obsluhovány příčnými komunikacemi, případně železničními vlečkami napojenými na jižně vedený železniční koridor. Návrh – Do ulice je navržena výrazná městotovorná „výloha“ jejíž součástí je přístup do administrativní části a do kopírovacího centra či pronajímatelné jednací místností. Vstupní foyer tvoří průchod domem, průhled spojující ulici s dvorem, kde je situované parkování pro zaměstnance. Kancelářské prostory klienta zabírají celé 1. patro a je do nich přístup z foyer. Přízemí je provozně rozděleno na tři části. U vjezdu do areálu je uvažována samostatná pronajímatelná komerční jednotka, jejíž náplní by mělo být kopírovací centrum, které využije i projekční sekce firmy klienta. Ve střední části je velká jednací místnost se zázemím, navržená pro potřeby klienta i pro pronájem na jednorázové akce a prezentace. Jihovýchodní část objektu s vlastním vstupem je samostatně pronajímatelná jako celek, či po jednotlivých kancelářích se společným zázemím.
Mapa