Přihlášená díla 2019

kaa-studio

DŮM U LESA

Kancelář
kaa-studio
Zapova 20, Praha 5
www.kaa-studio.cz
Autoři
ing. arch. Kamila Holubcová, ing. arch. Antonín Holubec
Spoluautor
-
Spolupracovník
-
Adresa
Lány, okr. Kladno
Zahájení projektu
09/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Zadáním bylo navrhnout koncept celkové rekonstrukce příměstského domu v Lánech pro víkendové bydlení v retro-stylu. Dům se nachází v okrajové poloze obce. Ulici tvoří řada rodinných domů a hrana lesa. Okolní zástavba je charakteristická vrstvením různých přístaveb a nástaveb k původním domkům. Řešený dům se dochoval v téměř původní podobě - jednoduchý domek se sedlovou střechou. Vnitřní prostor byl organizován tak, že dům byl do zahrady téměř uzavřen, otočen zády. Před hlavním vstupem bylo nehezké zádveří, vstup do domu byl krkolomný. Dům měl malá okna a ponuré pokoje. V kontextu divokých rekonstrukcí okolní zástavby jsme chtěli upozornit na krásnou „domečkovitou“ formu řešeného objektu. Se základní hmotou se pracovalo jen na úrovni úprav vnitřní dispozice a okenních otvorů. Podkroví jsme využili ve stávajícím objemu s prosvětlením pouze v rovině střechy. Jedinou přístavbou se stala nová dřevěná veranda přimknutá k zahradnímu průčelí. Původní zádveří bylo zbouráno, vstup do domu razantně přeorganizován. V přízemí byla ponechána pouze střední nosná zeď a schodiště. V jižní fasádě bylo vybouráno pásové okno na celou šířku objektu pro více světla a kontaktu s lesem. Podkroví je na sever prosvětleno pásem velkých střešních oken, otevírajících prostor do zahrady a výhledům na lánský horizont. Blízkost lesa a dva staré smrky v předzahrádce jsou pro místo, kde dům stojí, signifikantní. Chtěli jsme, aby dům přijal barvu lesa, fasády jsou tedy tmavé, šedo-hnědé. Výškový rozdíl mezi vstupy do hlavního obytného podlaží a úrovní zahrady je řešen pomocí terénních valů/zelených kopců. Při rekonstrukci byly používány materiály a řemeslné zpracování odpovídající kontextu původního domu, tedy klasické stavitelské materiály – cihla, omítka, kámen, dřevo, keramika, měď.
Mapa