Přihlášená díla 2019

Šafer Hájek architekti s.r.o.

DOSTUPNÉ BYTY MALÝ MLÝN

Kancelář
Šafer Hájek architekti s.r.o.
Pod Radnicí 2a, Praha 5
www.sha.cz
Autoři
ing.arch Oldřich Hájek, prof.ing.arch Jaroslav Šafer
Spoluautoři
ing.arch Olga Kostřížová, ing.arch Pavel Lesenský, ing.arch Jakub Koníř
Spolupracovník
ing.Aleš Marek, AED project a.s.
Adresa
Radotín
Zahájení projektu
9/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Pozemek se nachází na západním konci Radotína, v prostoru mezi železniční tratí a rušnou příjezdovou silnicí od Černošic. Na sousedních pozemcích se nacházejí převážně dvou a třípodlažní rodinné domy, některé s provozovnou. Terén na pozemku se svažuje od silnice směrem k trati o cca 4m. Záměrem investora a města Radotín bylo využití velmi nehostinného pozemku pro dostupné bydlení a menší obchodní jednotku obsluhující tuto okrajovou lokalitu města. Před obchodní jednotkou je navržen menší veřejný prostor, který v blízkém okolí zcela chybí. Vlastní řešení bytového objektu s velmi potřebnými dostupnými byty, je navrženo jako kvalitní architektura s využitím výrazných materiálů (cihla). Železniční trať a hlavní komunikace zatěžuje lokalitu zvýšeným hlukem. Kompozice navrženého domu a jeho umístění na pozemku vychází ze situace a výše uvedené charakteristiky území. Reaguje na složitou hlukovou situaci, na druhé straně využívá kvalitní orientaci ke světovým stranám a výhledy na údolí Berounky a Brdské vrchy. Základním výrazným prvkem domu je dvoupodlažní kvádr, posazený na prosklenou podnož nebytového prostoru v 1.NP, jehož uliční fronta sleduje směr Karlické ulice. Tento kvádr, velikosti cca 10x10m, je rozměrově odvozen z velikosti sousedního objektu rodinného domu a tím vhodně reaguje na urbanistickou situaci lokality. Na výše popsaný prvek navazuje směrem k trati půdorysně uskakující další část domu. Tato část je také třípodlažní, je umístěná na sloupech a směrem jižním se zužuje. Umístění bytového domu na sloupech využívá výškový rozdíl pozemku k parkování. Navržené objemové řešení je podpořeno použitými materiály. Základní vstupní část domu je zdůrazněn cihelným obkladem. Ostatní části domu jsou zatepleny a opatřeny probarvenou omítkou bílé, resp. šedé barvy.
Mapa