Nominovaná díla 2019

AS Projekt, spol. s r.o.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech

Kancelář
AS Projekt, spol. s r.o.
Zelenohorská 380/60A, Plzeň
www.asprojekt.cz
Autoři
Ing. arch. Daniel Němeček, Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.
Adresa
Plzeň
Zahájení projektu
07/2014
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Novostavba moderní sportovní haly včetně šaten a zázemí, která vylepšuje fungování stále se rozvíjejícího sportovního areálu. Umístění stavby, stejně jako orientace, se plně přizpůsobuje jak stávajícímu umístění hřišť a dalších sportovišť, tak okolní zástavbě. Vnější tvar vychází z vnitřní funkce a ze zvoleného systému nepřímého osvětlení haly. Pro fasádu byla zvolena kombinace 4 barev (žlutá, zelená, světle a tmavě modrá), které jsou doplněny mléčným zasklením. Shodná barevnost je propsána i do interiéru. V 1.NP objektu je hlavní prostor pro uživatele, kdy největší část tvoří samotná tělocvična s teleskopickou tribunou. Dále jsou zde šatny pro veřejnost a zázemí. V 2.NP objektu je zázemí házenkářského klubu a rozcvičovna se zázemím. Prostor před rozcvičovnou je propojen s prostorem sportovní haly a je zde navržena galerie slávy házenkářského klubu. V 3.NP objektu jsou šatny, zázemí a strojovna vzduchotechniky. Objekt je založen na pilotách. Hlavní svislé nosné konstrukce jsou prefabrikované sloupy, mezi něž je provedena vyzdívka. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů. Střecha nad halou je nesena ocelovými příhradovými vazníky. Střešní plášť tvoří trapézový plech s minerální tepelnou izolací a PVC foliovou hydroizolací. Opláštění budovy je navrženo jako zavěšený, zateplený, odvětrávaný fasádní plášť tvořený smaltovaným tvrzeným sklem. Akustické úpravy jsou použity i pro design vnitřního prostoru. V objektu je moderní sofistikovaný systém technologií a do vybavení stavby patří například splachování klozetů a pisoárů dešťovou vodou. Samozřejmou součástí je sportovní vybavení pro rychlou přestavbu prostoru a jeho využití pro různé sporty.
Mapa