Přihlášená díla 2019

Dostavba atria Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze

Kancelář
Autor
Ing.arch. Luka Križek
Spoluautor
Ing. Radek Bláha
Adresa
Praha 6
Zahájení projektu
02/2012
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Areál české zemědělské univerzity v Praze byl zbudován v 60 letech minulého století a představuje výjimečnou dobovou ukázku krajinářsko urbanistické tvorby. Celý komplex budov je postaven v jednotném architektonickém stylu neofunkcionalismu s přiznaným monolitickým železobetonový skeletem. Osová rozteč sloupů je 3,15 m. Díky shodnému formátu a členění okenních a dveřních výplní vzniká sjednocený soulad mezi jednotlivými budovami. Tento systém je využit u všech areálových budov vystavěných ve shodném období. Stávající budova PEF ČZU a přilehlá přednášková budovy byly před zahájením výstavby Atria propojeny tzv. propojovacím krčkem a místo určené budoucí dostavbě atria se nachází právě na místě původního spojovacího krčku. Základní funkcí řešené přístavby PEF je shodná s funkcí stávajícího stavu budovy, tj. veřejná budova se vzdělávací funkcí. Jedná se o atrium propojující dvě části jedné fakulty tak, aby byly obě části funkční jako celek a rozšiřuje možnost využití o funkce relaxační, samovzdělávací a společenské. Slouží studentům v době mezi výukovými bloky. Budova přispívá k vyřešení nedostatečné kapacity fakulty s náporem čím dál většího počtu studentů. Navržené atrium navazuje na stávající architekturu okolní zástavby z 60. let a vytváří tak přirozené propojení mezi hlavní a přednáškovou budovou. Výraz přístavby je zvolen tak, aby nerušil a zapadal do již existujícího kontextu. Společným jmenovatelem se stal přiznaný skeletový konstrukční systém. Hlavní devizou je to, že z provozního hlediska je místo ideálně vhodné k tomuto účelu a v kontextu provozu stávajících budov je dispozičně velmi dobře umístěný. Díky němu navíc studenti získají přístup do severní části zahrady, která nebyla studentům doposud zpřístupněna. Zahradu mohou aktivně využívat a v letním období je pobyt v atriu rozšířen i na ni.
Mapa