Nominovaná díla 2019

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Bytový dům Poděbradova – U Tržiště v Plzni

Kancelář
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň
http://www.atelier-soukup.cz/
Autoři
Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Marek Marovič
Spolupracovník
Ing. Jan Kakeš
Adresa
Plzeň
Zahájení projektu
červen 2011
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Bytový dům zacelil nárožní proluku ve starém městském bloku mezi ulicemi Poděbradova - U tržiště v širším centru města Plzně. Architektura novostavby bytového domu byla formována zejména přehledným a účelným členěním vnitřních prostor, respektem k návaznosti domu na okolní zástavbu a střídmým architektonickým výrazem. Většina ze 46 bytových jednotek je alespoň jednou místností orientována do klidného vnitrobloku s vegetační střechou, která zakrývá dvoupodlažní podzemní parkoviště. Dispozice je navržena tak, aby plocha chodeb byla minimalizována ve prospěch prosvětlených pokojů velikostně různých bytů. Parter s malými obchody při ulici Poděbradova odděluje byty ve 2. np od ruchu ulice a oživuje městský prostor. Dům se tak stává přirozenou součástí centra města. Jeho nejvýraznějším prvkem je arkýř s výrazným pásovým oknem, který dává nový charakter nároží bloku. Dispoziční a provozní přehlednost se promítá i do kompozičního řešení fasády. Architektura domu se svým civilním výrazem vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.
Mapa