Nominovaná díla 2019

martin cenek architecture

Bytový dům Kapitulská

Kancelář
martin cenek architecture
Podjavorinské 1608/20, Praha 11
www.martincenek.com
Autor
Ing. arch. Martin Čeněk
Adresa
Praha 4
Zahájení projektu
01/2014
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Nájemní bytový dům v proluce v historické zástavbě pod Tyršovým vrchem. Jedná se o bytový dům s 8 byty různých velikostí. Na severní stranu, do ulice, je charakterizován jednoduchou fasádou se zvýrazněným parterem a menšími okenními otvory rozmístěnými nepravidelně v rámci modulového rastru, jenž byl aplikován na celém návrhu, a zakončen klasickou šikmou střechou. Do dvora hmota svým tvarováním reaguje na různou hloubku dvorních traktů sousedních budov, v posledním materiálově odlišném podlaží ustupuje. Na výrazně prosklené jižní fasádě jsou zavěšeny kontrastní lehké ocelové balkony. Zastřešení garáží je ozeleněno a využito jako pobytová plocha. Dům byl realizován s parametry budovy s "téměř nulovou spotřebou energie".
Mapa