Přihlášená díla 2019

ATELIER 38, s.r.o.

BD Krásnopolská

Kancelář
ATELIER 38, s.r.o.
Porážková 1424/20, Ostrava
www.atelier38.cz
Autoři
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Petr Doležal
Spoluautor
Ing. arch. Zuzana Škapová
Spolupracovníci
Ing. Radomír Pauler, Ing. Michal Janík, Ing. Lukáš Onderka, Ing. Martin Vavrica, Ing. Václav Galas, Ing. Petr Matějek, Jarmila Mazurová, Ing. Iva Výtisková, Ing. Bernard Hajovský, Ing. Jan Ludvík
Adresa
Ostrava-Pustkovec
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Bytové domy se nachází na hranici dvou socio-ekotonů. Na výrazné terénní depresi mezi zástavbou rodinnými domy na ulici Krásnopolské a technologickým parkem přiléhajícím k areálu VŠB. Bytové domy, myslíme, jsou fajnym přechodovým prvkem. ÚPD nepracuje s pojmem ekoton, zná jen ostré hranice. A tak se v očích dotčených závazných a aktivních "povolovačů" stáváme nechtěnými, trpěnými a jen podmíněně přípustnými v ploše rodinné zástavby. Držíme maximální podlažnost a sklony střech podkroví, na centimetr vzájemné odstupy, na decimetr čtvereční maximální zastavěnou plochu jedním objektem a na metry čtvereční celkovou zastavěnou plochu... Příjezd na pozemek je z ulice Krásnopolské z východní strany bytových domů, kde jsou umístěna parkovací místa, některá krytá pod bytovými domy. Vstupy do objektů jsou ze severní strany, před každým vstupem je vysazený strom, snad se objeví i lavička. Bytové domy tvoří přechod mezi veřejným prostorem na východní straně a o patro níže umístěným komunitním prostorem na západní straně. Komunitní prostor se ponechává k dobudování, ke ztvárnění obyvateli. Byty s přímou vazbou na terén mají předzahrádky . Domy se skládají ze dvou třípodlažních hmot s pultovou střechou propojených vertikálním komunikačním jádrem. Jsou orientovány kolmo k vrstevnici, hmoty jsou navzájem výškově posunuty o patro. Toto hmotové řešení se měřítkem přizpůsobuje rodinné zástavbě, zároveň se v dálkových perspektivních pohledech hmoty do sebe zamykají a doplňují tak hmoty objektů technologického parku. Konstrukce s nosným sloupem uprostřed dispozice umožňuje variabilitu bytů, téměř každý byt doznal dispozičních změn dle individuálních potřeb majitelů.
Mapa