Nominovaná díla 2019

EA architekti s.r.o.

Autobusový terminál Blansko

Kancelář
EA architekti s.r.o.
Rezkova 934/54, 602 00 Brno
www.ea-architekti.cz
Autoři
Ing.arch. Zdeněk Eichler, Ing.arch.Eva Eichlerová
Spolupracovníci
Ing.arch. Přemysl Valový,
Adresa
Blansko
Zahájení projektu
09/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Autobusové nádraží v Blansku je vybudováno na místě původního. Leží na dlouhé úzké parcele v údolí, mezi řekou Svitavou a hlavní průjezdnou komunikací na ulici Svitavské. Přes řeku je železniční trať a vlakové nádraží. Je řešeno jako liniové, autobusy vjíždí z kruhového objezdu, zastavují na šikmých či podélných stáních a po odbavení cestujících pokračují výjezdem dál na ulici Svitavské. Architektonický koncept vychází z motivu křížení. Diagonálně postavené pilíře z pohledového betonu vynášejí 118metrů dlouhou a 8,5 metrů širokou střešní konstrukci. Ta zakrývá nástupiště autobusových zastávek i provozní budovu. Je nesena kombinací betonových a ocelových prvků, zastřešena skleněnou střechou s potiskem. Cestující na zastávkách jsou od frekventované silnice chráněni protihlukovou stěnou. Použití rezavé oceli a dřeva ji začleňuje do přírodního charakteru okolí. Je osázena popínavými rostlinami a v budoucnu by měla být zelená. Pavilon provozní budovy se strukturálně zasklenou fasádou slouží cestujícím i obsluze autobusového nádraží. Zázemí zde mají řidiči autobusů, administrativní provoz dopravní společnosti, prodejna jízdenek a informace. Čekárna cestujících je prosklená k nástupištím i do ulice. Výrazná signálně žlutá barva interiéru informuje o veřejně přístupném prostoru. Zbytek stavby i interiéru je bílý, se žlutými podlahami. Čekárna s toaletami je klimatizována, s veřejným wifi připojením. V areálu nádraží se nachází i samostatné autobusové zastávky při podélných stáních, box pro ukládání kol, stojany na kola, lavičky. Každá nepojížděná plocha je zahradnicky upravená. Bylo vysázeno maximální množství stromů a keřů.
Mapa