Nominovaná díla 2019

IO Studio, s.r.o.

Altán Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze

Kancelář
IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1, 110 00
www.iostudio.cz
Autoři
Ing.arch. Luka Križek, Ing. Radek Blaha
Adresa
Praha
Zahájení projektu
1/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Areál ČZU v Praze byl zbudován v 60. letech 20. stol. a představuje výjimečnou ukázku architektonicko urbanistické a krajinářské tvorby. Ucelený komplex budov je postaven v jednotném arch. stylu neofunkcionalismu odkazujícího se na Baťovský funkcionalismus. Na tento architektonický odkaz jsme chtěli navázat u všech našich realizací, které jsme měli příležitost pro ČZU vytvořit. Předchozí dostavbou společenského objektu atria dokončenou v roce 2015 studenti získali přístup do severní části pozemku. Tento pozemek jsme zahradnickmi úpravami proměnili na prostor, který slouží studentům jako oddychová oáza, kde mohou volně trávit čas mezi jedmotlivými přednáškovými bloky. Součástí tohoto řešení bylo rovněž navržení zahradního altánu, který hmotově vymezuje řešený prostor zahrady a byl pro nás v celkové koncepci velmi důležitý, nebot výtvarně posouvá celkové architektonické řešení do současné polohy. Tvarové a materiálové řešení podesty altánu navazuje na architekturu námi navrženého atria, tedy na architekturu 60tých let min. stol. a je zrealizována z monolitického pohledového železobetonu. Organicky tvarovaný plášt realizovaný z proutěného výpletu se již odkazuje na aktuální architektonické proudy. Altán stojí na mistě původní strojovny VZT sloužící k chlazení přednáškového pavilonu. Z důvodu její příliš velké hlučnosti jsme přišli s nápadem opláštění strojovny zvukovým filtrem, který jsme z důvodu velkého rozměru tlumiče a vizuelního vzhledu VZT jednotek umístili do středové nohy altánu. Druhotným čistě funkčním účelem altánu je vytvoření akustické bariéry pro stávající vnější chladicí jednotky příslušející k budově poslucháren PEF. Z toho důvodu byla navržena dvojice obvodových stěn zajištující rozdělení přísunu chladného a odvodu teplého vzduchu. Přívod chladného a odvod ohřátého vzduchu je opatřen akustickými tlumiči, proto okolí altánu lze využívat i v době provozu těchto jednotek.
Mapa