Nominovaná díla 2019

ARCHWERK

Altán Gloria

Kancelář
ARCHWERK
Opočenská 223, 199 00 Praha - Letňany
www.archwerk.cz
Autoři
M.A. Martin Kloda, Ing. arch. Hana Procházková
Spolupracovník
Ing. arch. Petr Tůma
Adresa
Praha
Zahájení projektu
07/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Altán Gloria vznikl díky filantropické akci pracovníků společnosti Ernst & Young Česká republika jako dar klientům azylového domu Gloria v Praze – Barrandově. Altán je umístěn na místě bývalého brouzdaliště v zahradě azylového domu, uvnitř „vnitrobloku“ panelového sídliště. Návrh altánu vychází z našich zkušeností s obdobnými dobrovolnickými realizacemi. Má podobu osmiboké rotundy, sestavené z konstrukčních rámů z hoblovaných modřínových latí profilu 40/80 mm. Svislé rámy konstrukce tvoří dvojice latí 40/80 mm s vloženými příčkami stejného profilu. Konstrukce je po obvodu propojena dvěma segmentovými prstenci z latí stejného profilu ve tvaru pravidelného čtrnáctiúhelníku. Vodorovné latě tvoří tuhou prostorovou hráň, která se chová jako ztužující prvek konstrukce. K nosné konstrukci jsou nahoře přichyceny rámy „krovu“ z latí 40/80 mm, nesoucí zastřešení z laminátové vlnité krytiny. Díly střechy jsou obdélníkového tvaru a navzájem se překrývají ve dvou úrovních. Design je důsledně přizpůsoben formě dobrovolnického workshopu. Používá jeden konstrukční profil s jedním typem spojovacího materiálu. Je proveden formou „skládačky“ opakujících se dílů, aby bylo možné realizaci zvládnout v rámci finančních a časových možností akce. Stavbu financovali a provedli zaměstnanci společnosti EY pod odborným vedením architektů a instruktorů. Realizace trvala dva dny, získání potřebných povolení 1 rok.
Mapa