Přihlášená díla 2019

a1 architects

a1 house

Kancelář
a1 architects
Hostavická 37/44, Praha 9
www.a1architects.cz
Autor
MgA. Lenka Křemenová
Spoluautor
MgA. David Maštálka
Adresa
Praha 9
Zahájení projektu
2008
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
V pražské čtvrti Hloubětín, na území staré osady „V Chaloupkách“ byl ze západní hrany pozemku do středu vsazen starý kamenný dům z počátku 19.století. Pokračoval tak v logice zástavby okolních domů „V Chaloupkách“. Osada je dnes ostrovem mezi vilkami z poválečného období. Všechny původní domy jsou podélně postaveny rovnoběžně s vrstevnicemi kopce Aloisova. A náš starý dům měl stejně jako ostatní obyčejný vesnický obdélný půdorys a sedlovou střechu s keramickými taškami. Vstup byl na středové ose, po jejíchž stranách jsou na dále dvě světnice zaklenuté českými plackami. Ke starému domu bylo třeba přistavět nový, především z nedostatku vnitřních prostor, které nám chyběli k naší ideální představě života uvnitř. V roce 2008 navrhla přestavbu domu Lenka jako svůj diplomní projekt na UMPRUM paralelně s projektem čajového domu v zahradě, který byl diplomem Davida a který stojí na téže zahradě jako starý dům. Od začátku projektu bylo jasné, že je potřeba zachovat centrální osu domu, která je i pro všechny okolní domy charakteristická. Což znamenalo najít tu správnou hmotu, která by se harmonicky propojila s domem starým. Po roční diskuzi a práci na diplomu vznikl dům křížového půdorysu. Jsou to v podstatě domy dva. Nový drží tvar vesnického domu a prochází skrz střed starého domu. Doslova do něj proráží světlo. Je natažený od jižního kraje pozemku u lesa téměř až k severnímu plotu sousedů. Svou kontrapozicí posiluje a zvýrazňuje charakteristické podélné postavení okolních domků. Ve svém kontrastu je důsledný, atak není zděnou uzavřenou hmotou, ale otevřeným dřevěným domem. V tomto křížovém spojení dvou tvarově podobných za to materiálově zcela odlišných domů spočívá jejich harmonické kontrastní propojení. Jsou to dva domy a přece společně tvoří jeden.
Mapa