Oceněná díla 2019

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) byly ve čtvrtek 14. listopadu ve Foru Karlín vyhlášeny výsledky 4. ročníku této soutěžní přehlídky České komory architektů (ČKA). Hlavní cenu si převzali Petr Stolín a Alena Mičeková za realizaci Mateřské školy Nová Ruda. Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi šesti stavbami. Vítěz i finalisté se etablovali ze 34 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu ve 4. ročníku ucházelo 186 děl dokončených v posledních pěti letech.

Uděleny byly rovněž čtyři Ceny partnerů: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé a originální řešení ve venkovském prostoru a Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem.

Akademie České ceny za architekturu současně ocenila Výjimečný počin.

Hodnotící zprávy
Mezinárodní porota 4. ročníku
Harmonogram 4. ročníku
Partneři 4. ročníku
Záznam z galavečera

Tiskové materiály

Katalog ČCA 2019
Bulletin 2/19

Hlavní cena

Hlavní cena čtvrtého ročníku České ceny za architekturu udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Cena partnerů

Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat některé z přihlášených děl a nominovat je na udělení Ceny partnerů.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.

Nominace

Přihlášené projekty