Přihlášená díla 2018

Ing. arch. Josef Knotek

Zastřešení terasy rodinného domu

Kancelář
Ing. arch. Josef Knotek
U Rybníčka 1178, Vlčnov
Autor
Ing. arch. Josef Knotek
Adresa
Vlčnov
Zahájení projektu
02/2017
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Nacházíme se na jižní Moravě v obci proslavené každoroční Jízdou Králů - ve Vlčnově. Pergola je součástí novostavby rodinného domu, který si mladý pár postavil na kraji obce. Zadáním bylo zastřešení pobytové terasy s přímou návazností na hlavní obytný prostor domu, nepřipravit interiér o denní světlo a zároveň vyřešit stínění před zapadajícím letním sluncem. Základním myšlenkovým vymezením návrhu bylo popsání stávající novostavby a citlivé navázání na nastavené principy. Rodinný dům je autonomní stavbou s hmotově vyváženou kompozicí, materiálově jednoduchý a čistý. Na hlavní dvoupatrovou hmotu je z ulice “přilepena” garáž s odlišným hmotovým pojetím. Výchozím konceptem tedy bylo elegantní a citlivé spojení pergoly se stávajícím objektem, eliminace veškerých přebytečných prvků a jejich koncentrace do desky, tvořící konstrukci zastřešení. Při návrhu využívám prostorové tuhosti stávajícího objektu a dotýkám se jej jen ve třech bodech. Ve třech bodech, které jsou nutné pro prostorově tuhou konstrukci. Vytvářím tak tuhou desku složenou s obvodového rámu, diagonál a výplňových krokví, netradičně orientovaných kolmo ke spádnici. Orientace výplňových krokví rovnoběžně s fasádou vytváří stínící plochy před zapadajícím letním sluncem. Pro správné vyjádření konceptu stavby bylo nutné dbát na navázání konstrukce na stávající dům. Styk Pergoly s domem je pomocí skrytých ocelových kotev. Střešním krytem je polykarbonátová deska, která je odsunuta od fasády domu a umožňuje stékání srážkové vody po fasádě bez použití střešního lemování. Celá konstrukce je podepřena dvěma sloupky. Díky tuhosti desky jsou sloupky namáhány jen tlakem a jejich spojení s konstrukcí zastřešení lze realizovat téměř v jednom bodě.
Mapa