Přihlášená díla 2018

Ing. arch. Jaroslav Cígler

Zámek Hořovice – obnova zahradního altánu

Kancelář
Ing. arch. Jaroslav Cígler
Brožíkova 968, Stříbro
www.mcarch.cz
Autor
Ing. arch. Jaroslav Cígler
Adresa
Hořovice
Zahájení projektu
06/2012
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Jedná se o repliku historické drobné zahradní architektury, která tvoří dominantu a ústřední bod jižní části zámecké zahrady. Altán slouží v době otevření parku veřejnosti na odpočinek a relaxaci návštěvníků. Dále altán slouží pro komerční účely a to pro malé hudební a divadelní představení, rauty, bankety a svatby. Předmětem zadání byla jedna historická fotografie, která je přibližně z roku 1902. Podle průzkumu, který byl proveden, se jednalo o celodřevěnou stavbu, která neměla řešené základy. Pomocí fotogrammetrie byly získány rozměry původní stavby. Hmotově se jedná o hranol s osmiúhelnými podstavami. Zastřešení altánu je řešen komolým jehlanem, hranolem s osmibokými podstavami a na závěr osmiboký jehlan – vše s osmibokými podstavami. Ze severní strany je vstup do altánu a na zbylých stranách jsou okna. Nosná konstrukce altánu je z dřevěných hranolů a ta je pokryta v diagonálním směru prkénky - mezi nimiž jsou mezery. Střešní krytina je dvouvrstvá z dřevěných prken.
Mapa