Přihlášená díla 2018

Malý Chmel

Základní škola Nezamyslice

Kancelář
Malý Chmel
17. listopadu 1126/43, 77900 Olomouc; Jungmannova 697/46, České Budějovice
www.maly-chmel.cz
Autoři
Ing. arch. Petr Malý, Ing. arch. Miroslav Malý, Ing. arch. Zdeněk Chmel
Spolupracovníci
Bc. Miroslav Chmel, Bc. Gabriela Sládečková, Ing. Jiřina Bubeníková, Ing. Ivo Barvíř, Ing. Martin Blažek, Ing. David Blažek, Ing. Libuše Kujová, Ing. Rostislav Hynek, Michal Prokeš, Antonín Žibrita, Ing. Jiří Vraj, Ing. Honza Žemlička
Adresa
Nezamyslice
Zahájení projektu
05/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Limity maximálního vnějšího objemu přístavby školy byly dány již před začátkem navrhování. Byla vymezena půdorysná stopa, maximální výška budovy a výška jednotlivých podlaží, která navazují na stávající školní budovu. Do tohoto objemu bylo potřeba navrhnout učebny, přestávkové a komunikační prostory. Řešení tohoto rozdělení bylo provedeno s  nejmenším možným množstvím architektonických dělících elementů - čtyři místnosti každého podlaží jsou odděleny čtyřmi stěnami, díky čemuž se bylo možné vyvarovat chodbám. Stěny z plných pálených cihel mají funkci nosnou, prostorově a aktusticky dělící a tepelně akumulační. V přízemí mají tloušťku 45 cm, v horních podlažích vzhledem k menšímu zatížení 29cm. V místě jejich pomyslného průniku, ve středu budovy, se tyto zdi nesetkávají, což zajišťuje přístup denního světla doprostřed dispozice budovy a zároveň je těchto „mezer“ využito pro vstupy do učeben, jejichž pozice koresponduje s orientací učeben a jejich potřebě osvětlení zleva a s tím souvisejícím umístěním tabule v místnosti. V přízemí jsou tyto mezery prázdné nebo z čirého skla, což dává vyniknout elementární architektuře čtyř stěn a komunikačně a vizuálně propojuje jednotlivé místnosti. Konstrukční provázanost všech stěn zajišťuje železobetonová stropní deska, která díky absenci stropních podhledů rovněž umožňuje její tepelně akumulační funkci. Součástí architektonického záměru bylo použití solidních a zároveň ekonomicky dostupných stavebních materiálů, které zajistí důstojný a příjemný prostorový kanvas pro aktivity dětí. Bylo užito plných pálených cihel, železobetonu, profilovaného skládaného skla, přírodního linolea a teracové dlažby. Realizace byla uskutečněna lokální stavební firmou a z valné části lokálními řemeslníky.
Mapa