Přihlášená díla 2018

CHCI-DŮM s.r.o.

YDYKSEB

Kancelář
CHCI-DŮM s.r.o.
Přemyslovců 992/52, Ostrava
www.chci-dum.cz
Autoři
Ing. arch. Lubomír Miketa, Jiří Čupa
Spolupracovníci
Ing. Tomáš Muras, Robin Vašnovský
Adresa
Frýdlant nad Ostravicí
Zahájení projektu
07/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Stavební záměr: Jedná se o stavbu se zaměřením na sportovní aktivity a agroturistiku návštěvníků areálu, jako je volejbal, nohejbal, aj. míčové sporty, se zajištěním travnatých ploch na parc. č. 714/1 pro přechodné ubytování v mobilních karavanech a stanech. Technické zázemí a vybavení ubytovaných hostů je navrženo stavební úpravou v 1.NP stávajícího objektu na parc. č. st. 231, který bude sloužit jako technické vybavení agroturistiky se záchody a umývárnou pro ubytované hosty. V podkroví stávajícího objektu jsou umístěny 4 apartmány se samostatným hygienickým zázemím. Ke stávajícímu objektu je navržena přístavba restaurace na parc. č. 714/9 a st. 270/3 pro návštěvníky kempu. Stručný popis stavby: Stávající objekt byl obdélníkového půdorysu o rozměrech 26,7 m x 6,9 m, jednopodlažní, zastřešený sedlovou střechou. V rámci stavebních úprav bylo stávající podkroví zrušeno a bylo postaveno plnohodnotné podlaží zastřešené sedlovými vazníky. Dále bylo ke stávajícímu objektu přistavěna restaurace. Je jednopodlažní, zastřešená plochou střechou. Restaurační část má zázemí ve stávající části objektu a samostatný vstup. K objektu byla dále přistavěna dřevěná konstrukce terasy. Zastřešení terasy je provedeno vytaženými vazníky před fasádu objektu. Stávající objekt je částečně omítnut probarvenou jemnozrnnou silikon-silikátovou omítkou v bílém odstínu a částečně je proveden dřevěný obklad modřínovými latěmi, fasáda restaurace je obložena kamenným obkladem. Výplně na fasádě jsou řešeny v plastovém provedení s izolačním dvojsklem, ve stávajícím objektu jsou v bílém odstínu, v restauraci v šedém odstínu. Zpevněné plochy jsou vyskládány ze zámkové dlažby.
Mapa