Přihlášená díla 2018

AI - DESIGN, s.r.o.

Vzdělávací komplex UTB

Kancelář
AI - DESIGN, s.r.o.
Anenské náměstí 2, 110 00 Praha 1
www.aidesign.cz
Autoři
Prof. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner, Ing. arch. Jura Bečička
Adresa
Zlín
Zahájení projektu
09/2006
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Vycházeli jsme z podmínky města striktně zachovat původní urbanismus, výšku a respektovat původní architektonický výraz budov v okolí. Hmota budovy byla tedy víceméně daná a my jsme se soustředili na pojednání venkovní „schránky“ v současném pojetí. Při navrhování budovy jsme od počátku měli jasný cíl, vytvořit pozitivní, veselé a prosvětlené prostředí pro mladé lidi. Naším záměrem bylo vytvořit prostředí s maximálním vizuálním propojením v interiéru a zároveň vizuálním propojením s městem. Důležitá pro nás byla přítomnost denního světla, které do interiéru proniká prosklenou fasádou a atrii. Dva bloky budov jsou navzájem propojeny jednopodlažní částí se vstupní halou s recepcí a s velkou posluchárnou pro 250 studentů. Na tomto podlaží je dále výstavní místnost a 3 další posluchárny, každá zhruba pro 100 studentů. V dalších podlažích jsou umístěny učebny, kabinety, kanceláře, zasedací místnosti a studentský klub. Na každém podlaží interních atrií je prostor pro setkávání studentů. Na podlahy atrií jsme použili škálu veselých barev, prosvětlujících interiér. Budova má 2 suterény. Konstrukce budovy je monolitický železobeton. Fasáda je obložena keramickým obkladem. Okna jsou zasklena trojsklem s interními žaluziemi. Pro minimalizaci tepelných zisků jsou použity předsazené externí stínidla. Vytápění je řešeno napojením na městský rozvod horkovodu a chlazení v budově je možné nastavit na režim pouze přirozeného větrání. Osvětlení je řešeno v maximální možné míře nízkoenergetickými zdroji. Atria navíc pomáhají budovy přirozeně větrat pomocí komínového efektu. Pro oživení celého městského prostředí jsme navrhli vejčité zastřešení velké posluchárny ze žlutého reynobondu, takové malé „slunce“.
Mapa