Přihlášená díla 2018

SANTIS a.s.

Výrobní hala firmy CECHO v Polničce

Kancelář
SANTIS a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.ateliersantis.cz
Autor
Ing. arch. Martin Zezula
Spolupracovník
Ing. Zdeněk Tulis
Adresa
Polnička
Zahájení projektu
08/2012
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Objekt firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. je umístěn na mírném návrší s dálkovým průhledem na Zelenou Horu, kompozičně v opozici k obytné zástavbě středu obce na protějším svahu, se zemědělským areálem v zádech. Je připojen ke struktuře obce, pevně ukotven v okolní krajině. Svou kompozicí v prostoru vytváří stavba dojem pohybu a směřování, s nadsázkou je korábem plujícím cílevědomě k majáku na obzoru rozbouřenými vlnami vrchoviny. Prvek vodní hladiny a výrazná fasáda administrativní části jsou určujícím architektonickým výrazem stavby. K jednoduché hmotě výrobních haly v tmavě kovové barvě se pod úhlem přimyká třípodlažní administrativní budova. Fasádní plášť tvoří kompozitní desky s vizuálně agresivnějším dřevěným dekorem, záměrně potlačujícím navazující hmotu haly. Objekt administrativy je ustupujícím podlažím materiálově propojen s výrobní halou, kde je zase zpětně použit materiál administrativy na venkovním schodišti. Hlavní fasáda je opticky položena na vodní hladině, ve které se zrcadlí. Absence oplocení a provedené sadovnické úpravy okolí nečekané provedení výrobního objektu podtrhují.
Mapa