Přihlášená díla 2018

Tomáš Dvořák architekti s.r.o.

Vinný penzion Konice

Kancelář
Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Rajhradská 12, Brno
www.archtd.cz
Autor
Ing. arch. Tomáš Dvořák
Adresa
Konice u Znojma
Zahájení projektu
06 2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Původní stavební struktura venkovského dvorce byla znehodnocena nekonečnými stavebními úpravami do té míry, že jsme s investorem jednoznačně rozhodli o sbourání torza staveb s vyjímkou nejpůvodnější části sklepa. V urbanistické stopě původního objektu s půdorysně minimálními změnami jsme postavili nový objekt v původním uspořádání - podélně s ulicí orientovaný objekt s dvorním křídlem. Objekt se nachází v ochranném pásmu národního parku Podyjí, proto jsme respektovali požadavek orgánů památkové péče na historickou fasádu do ulice. Historickou fasádu jsme rekonstruovali podle jediné dochované dobové fotografie, kde se nám podařilo docílit, i díky podobné vnitřní dispozici, velmi podobné fasády do ulice, jako byla historická. Do dvorní části jsem navrhl moderní fasády, ovšem s přihlédnutím k historickému aspektu lokality a celkové atmosféře venkovského stavení. Kombinace nasucho skládaných kamenů s exterierovou jemnou vápennou omítkou vytvořila hlavní rámec materiálového pojetí. Bílá barva fasád v kombinaci s černými rámy oken je lehce provokativní v kontextu často užívaných pastelových barev v okolí, přesto právě tato kombinace projevuje potřebnou míru pokory a prostoty v památkově chráněném území. Zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem - bobrovkou. Při návrhu stavby jsem se snažil spojit moderní přístup k návrhu stavby s historickým prostředím tak, aby v historickém prostředí stavba nepůsobila jako vetřelý novotvar, ale zároveň aby si ponechala určitou míru moderní integrity.
Mapa