Nominované projekty 2018

martin cenek architecture

Viladům K Vodojemu

Kancelář
martin cenek architecture
Podjavorinské 1608/20, Praha 11
www.martincenek.com
Autor
Ing. arch. Martin Čeněk
Adresa
Praha 5
Zahájení projektu
01/2012
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Stavba bytového domu se 6 byty se nachází ve svažité zástavbě menších bytových domů, činžovních vilek a dvojdomů převážně z první poloviny 20. století. Jedná se o přestavbu, zvýšení a značné rozšíření jednoho z těchto dvojdomů ze 30. let. Od jižně položené ulice je dům oddělen značným převýšením, zahrada je vyzdvižena na střechu garáží, které pozemek uzavírají vůči ulici. Architektonickým cílem bylo zachovat i po přestavbě čitelnost původního objemu a původní jednoduché stavitelské tvarosloví. Architektonický koncept přestavby domu vychází z principu, kdy dochází k hmotovému navýšení původního objemu ve shodném materiálu a duchu, následně pomyslnému oddělení jeho západního průčelí, které je „odsunuto“ západním směrem a zůstává rovněž materiálově v duchu původní stavby. Do vzniklého prostoru je pak vložena zcela nová hmota přístavby, která je formálně i materiálově odlišná (fasádní cementotřískové desky, velké plochy prosklení a venkovní rolety v barvě fasád) a hmotově přesahuje půdorysnou stopu původního domu jižním i severním směrem. Na jižní straně tak vznikly stíněné loggie a v posledním podlaží terasa pro největší mezonetový byt. Stavba je doplněna o lehké konstrukce ocelového schodiště, zábradlí a zavěšeného balkonu s výplněmi zábradlí tvořenými červenou lanovou sítí, která tvoří kontrastní akcent k jinak monochromatickému pojetí exteriéru stavby. Celý objekt je řešen jako nízkoenergetický, na hranici pasivního standardu. Dům využívá pasivní solární strategie, je vybaven solárními kolektory a každý byt nuceným větráním s rekuperací tepla.
Mapa