Ročník 2018 / Nominace

llj architects, Haenke

Victoria Pragensis – Botanický Labyrint

Kancelář
llj architects
Store Kongensgade 32A Copenhagen Denmark
www.llja.dk
Haenke
Chvalova 12 (roh s Bořivojovou ul). Praha 3 - Žižkov 130 00
haenke.cz
Autor
Juráš Lasovský
Spolupracovníci
Alexandra Střelcová, Julien Antih
Adresa
Praha
Zahájení projektu
01/2017
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Na světě je 400 000 rostlin,zhruba desetina z nich se po staletí využívá jako přírodní medicína.Chceme upozornit na cenné,avšak křehké historické dědictví léčivých rostlin,a na jejich roli v kontextu města.Svým názvem odkazuje instalace na objev největšího leknínu na světě,Victoria amazonica,který v roce 1801 učinil český botanik Tadeáš Haenke,jeden z prvních,kdo vědecky popsal exotickou floru latinské Ameriky.Nároky na město se mění.Obyvatele měst chtějí žít město.Chtějí mít mnohovrstevnatá města,která poskytují různorodé prostory.Vnímají město jako vlastní prostor.Prostor,který je součástí jejich domů,bytů.Prostor,kde tráví více času.Roste význam zeleně,městských parků, komunitních zahrad vytvářejících městská mikroklimata.Zeleň je vnímaná jako ukazatel kvality města a má často velký vliv na výběr lokality ve městě.Roste povědomí o významu rostlin pro člověka a pro město.Instalace je dočasnou krajinou v městském prostoru.Je to krajina z téměř tisíce rostlin dohromady vytvářejících měkké kontury,které kontrastují s okolními budovami Národního divadla.Instalace tak zásadně mění prostor náměstí.Vytváří "les rostlin" obklopujícího návštěvníka.Tato zelená hmota je jakým si labyrintem,který vzniká z mřížky náměstí a vede návštěvníka do jeho centra,kde ho rostliny zcela pohltí.V instalaci převažuje jeden typ okrasných trav,který vytváří scénografii pro léčivé rostliny,jež se využívají v medicíně pro své specifické účinky.Ty bychom měli v rámci instalace objevit a seznámit se s nimi.Všechny rostliny jsou rozmístěny v celé instalaci náhodně a v různých výškách podle výšky konstrukce,kterou chápeme jako analogii kmenů lesa nesoucí větvě s listy.Celá levitující topografie klesá směrem do středu instalace,kde jsou rostliny položeny nejníže,aby vytvářely pomyslnou louku.
Mapa