Přihlášená díla 2018

DOMYJINAK architekti

Vestavba penzionu – pivovar Kocour

Kancelář
DOMYJINAK architekti
Zelená 17, Praha 6, 160 00
domyjinak.cz
Autoři
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jan Černoch, doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Kristýna Bednářová, Ing. arch. Hana Klapalová, Ing. arch. Jan Pustějovský
Adresa
Varnsdorf
Zahájení projektu
03/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Jedná se o vestavba pensionu - hotelu do objektu dnešního pivovaru, původní industriální budovy z počátku minulého století pro výrobu keramických prvků. Koncept řešení se opírá o vestavbu kontrastních boxů do existujících prostor původního skladu v podkroví keramičky. Vložené boxy nově organizují podkrovní prostory, definují společná prostranství a hotelové pokoje. Vložené boxy respektují stávající stavební strukturu objektu, vstupují v dialog s existující dřevěnou konstrukcí krovu a střeše dominujícími světlíky, v bílé barvě boxy plují po rezavé podlaze. Stávající sloupy krovu jsou ponechány v prostoru jako jakési sochy-objekty: jsou umístěny ve společném prostoru a vedle stěn v pokojích, stojí samostatně v interiéru některých koupelen. Společnému střednímu komunikačnímu prostoru dominuje oknem zarámovaný výhled na tovární komín a ocelové schodiště. Materiálové řešení odkazuje na industriální atmosféru místa – obvodové stěny budovy jsou tvořeny cihelným zdivem, podlaha celého prostoru je řešena v barevném odstínu rzi, stěny v betonové šedé, přístupové schodiště s povrchem ze slzičkových plechů, vstupní část objektu pak v cortenovém plechu a dlažbě z původních keramických cihel. Interiér pokojů je jednoduchý s atypickým dřevěným nábytkem, boxy koupelen jsou s důsledně bílým interiérem a dřevěnými umyvadlovými deskami, někde dřevěným sloupem. Součástí návrhu je orientační systém, koncept označení pokojů se opírá a sortiment v pivovaru vyráběných piv, každý pokoj má název a číslo odpovídající typu a stupni piva, doplněný o jeho charakteristiku.
Mapa