Přihlášená díla 2018

DESIGN arcom s.r.o.

Veřejné WC, Praha – Petřín

Kancelář
DESIGN arcom s.r.o.
Příběnická 4, Praha 3
www.design-arcom.cz
Autoři
Ing. arch. Libor Habanec, Ing. arch. Jakub Pachta
Spolupracovník
Akad. arch. Petr Růžička
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
03/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Nový objekt veřejných toalet byl navržen v místě původního již nevyhovujícího zařízení. Vzhledem k tomu, že stavba se nachází v historickém prostředí, v těsné blízkosti Hladové zdi, bylo navrženo řešení s minimálními nároky na výstavbu, provoz a údržbu. Proto byl objekt navržen jako dřevostavba, která minimalizuje časové a prostorové nároky na výstavbu. Vnější plášť tvoří titanzinkový falcovaný plech. V místě oken je plášť přerušen průběžnou ocelovou žaluzií, která slouží jako ochranná mříž proti vniknutí a zakrývá rovněž vyústění zařízení vzduchotechniky. Použitý materiál splňuje nároky na odolnost vůči poškození a materiálově odkazuje k sousední Petřínské rozhledně. V průčelí objektu je umístěna předsazená konstrukce treláže pro popínavé rostliny, která zajišťuje větší intimitu u vstupů do toalet a napomáhá objektu splynout s okolím. Provoz vyžaduje prakticky nepřetržité vytápění v chladných měsících, proto bylo pro vytápění navrženo tepelné čerpadlo typu vzduch – voda s rozvodem tepla v podlaze, což eliminuje přítomnost radiátorů a zajišťuje trvale suchou podlahu. Pro splachování toalet je navržen systém s využitím dešťové vody. Jako akumulační nádrž byla využita původní jímka. Při nedostatku dešťové vody se zařízení automaticky přepíná na vodu pitnou. Pisoáry jsou navrženy jako bezvodé. Ve spojení s využitím dešťové vody tak dochází k výraznému ušetření pitné vody. Nucené větrání je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Na povrch stěn a podlah v interiéru je použita voděodolná stěrka, která umožňuje snadnou údržbu. V interiéru se uplatňuje také přírodní dřevo spolu se zelenou barvou sanitárních příček. Všechny zařizovací a doplňkové předměty jsou z důvodu ochrany před vandalstvím v nerezovém provedení.
Mapa