Ročník 2018 / Finalisté

Útulna

Kancelář
Autor
Ing.arch. Jan Tyrpekl
Adresa
Vratěnín
Zahájení projektu
01/2017
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Útulna je experimentální dřevostavba, která vznikla na bývalém lehkém opevnění (tzv. "řopík) u hranic s Rakouskem. Tyto malé pevnosti vznikaly podél hranic Československé republiky jako obrana před nacistickým Německem. Tento experiment měl otevřít diskuzi, jak s těmito objekty, které mají velký potenciál např. z hlediska jejich lokací, lze naložit. Jelikož je téma využití těchto bunkrů citlivé, byla zvolena lehká dřevostavba, která se dá kdykoliv odstranit. Zásahy do konstrukce samotného bunkru byly minimální. Z hlediska krajinného rázu se jako nejvhodnější jevila výrazná vertikální hmota. Objekt má dva hlavní průhledy - na jih na hranici s Rakouskem a na východ na kostel nejbližší vesnice. V interiéru šlo o to ukázat, že i na velmi malé zastavěné ploše - 12m2, jde udělat plnohodnotný prostor, kde se člověk necítí stísněně. Z konstrukčního hlediska byl důležitý princip minimalizace. Objekt jde postavit s minimem nářadí a bez jakékoliv techniky. Jelikož byla útulna stavěna pouze za vlastní prostředky bez grantů a dotací, musela být minimalizována i cena díla a čas zhotovení. Celá stavba byla realizována s pomocí přátel, rodiny a studentů architektury, kteří měli zájem se na projektu podílet. Objekt byl postaven kvůli logistice na rodinném statku a poté po částech převezen na 200km vzdálené místo, kde se instaloval. Objekt slouží jako útulna a po dohodě na ní může kdokoliv přespat.
Medailonek
Mapa