Ročník 2018 / Finalisté

SPORADICAL

Sportovní hala Dolní Břežany

Kancelář
SPORADICAL
Václavská 14/2068, 120 00 Praha 2
www.sporadical.cz
Autoři
Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Josef Kocián, Ing. arch. Jakub Našinec, Ing. arch. Veronika Sávová
Adresa
Dolní Břežany
Zahájení projektu
2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy. Stojí na hraně obce v těžišti velké rozvojové plochy. Je magnetem a inspirací pro své okolí. Slouží k výuce tělocviku, pro sportovní veřejnost i k pořádání kulturních akcí. Sportovní plocha má velikost 45x25 m a výšku 8-9 m, kapacita tribuny je 250 diváků. Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Budova maskuje své skutečné rozměry. Široké terénní schodiště před halou vymezuje veřejný prostor a tvoří přirozený amfiteátr. Exteriér halu odlišuje, interiér naopak navazuje na školu kombinací dřeva a bílých a šedých povrchů. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha dělená na tři části mobilními roletami. V přízemí jsou šatny s umývárnami oddělené od sportovní plochy stěnou z žebřin, v patře kabinety a strojovny. Pod tribunou je zázemí a nářaďovny. Otevřený vestibul s bufetem je přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen informační systém malovaný přímo na betonové stěny. Nosná konstrukce je kombinací železobetonových půdorysně zakřivených stěn a ocelové příhradové střechy s vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda je z falcovaných šindelů z přírodního hliníku. V hale je použita kombinace několika akustických opatření, do výšky 2,5 metru je realizován modřínový obklad. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo. Denní osvětlení zabezpečuje 68 tubusových světlovodů. Součástí systému umělého osvětlení je senzor pro automatickou regulaci intenzity.
Medailonek
Mapa