Přihlášená díla 2018

KAMKAB!NET

Rodinný dům v Brně – Komíně

Kancelář
KAMKAB!NET
Kamenná čtvrť 570/6A, Brno
www.kamkabi.net
Autoři
Ing. arch. Radim Horák, Ing. arch. Hana Horáková
Spolupracovníci
Ing. Petr Aujezdský, Ing. arch. Michaela Tománková
Adresa
Brno
Zahájení projektu
09/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Novostavba rodinného domu se nachází v Brně – Komíně. Malý pozemek je mírně svažitý se severo-jižní orientací, přístup na pozemek je z jihu, směrem do zahrady pozemek mírně stoupá. Dům je sa-mostatně stojící, dvoupodlažní, s plochou střechou. Využívá stoupajícího terénu a částečně se do něj zapouští. Zářez v terénu vytváří pohledovou bariéru venkovnímu posezení. Dům je kubického tvaru s dvěma prolomeními dovnitř hmoty, které dům odlehčují. Na takto zapuště-nou terasu v přízemí navazuje velkorysé prosklení s HS portálem a dlouhé pásové okno směrem na západ, které opticky oddělují hmotu druhého podlaží a nechávají ji „levitovat“ nad terénem. Lehkost celého řešení podtrhují jednoduché materiály – bílá omítka se samočistícím účinkem, hliníková pří-rodně eloxovaná okna, pohledové železobetonové venkovní stěny. Vnitřní prostorové uspořádání domu odráží sklon okolního terénu a reaguje na něj kombinací dvou klasických podlaží se vstupním mezipatrem. K hlavnímu vstupu tak vystoupáme s původním teré-nem po několika venkovních schůdcích kolem zapuštěné kryté terasy podél východní fasády domu. K zádveří přiléhá prostorná šatna a kolárna a navazuje na něj hlavní domovní přímočaré schodiště. Po schodišti sejdeme dolů do hlavní společenské zóny - obytného prostoru s kuchyní, jídelním a pracovním koutem, „za nábytkem“ se schovává wc a chladná komora pod schody. Na obytný prostor přímo navazuje již zmíněná krytá terasa. Nahoru vede schodiště do soukromé zóny domu se tře-mi ložnicemi (pokoji), šatnou, koupelnou, samostatným wc a prádelnou s technickým koutem. Technicky se jedná o kombinovaný nosný systém. Vyzdívky jsou z cihelných broušených bloků. Podlahy tvoří lité Cemflow Look, stropy jsou pohledové železobetonové. Dům využívá dešťových vod ke splachování a praní.
Mapa