Přihlášená díla 2018

Daniela Polubědovová

Rodinný dům „Srdce“

Kancelář
Daniela Polubědovová
Haštalská 13, Praha 1, Staré Město
www.archiweb.cz
Autor
ing.arch.Daniela Polubědovová
Spolupracovníci
ing.Jiří Václavů, Milan Bulva
Adresa
Havlíčkův Brod
Zahájení projektu
11 / 2011
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Rodinný dům "Srdce" Zadání investora a jeho koncová parcela v obytné zóně Žižkov III (Havlíčkův Brod) svoji polohou a tvarem byly impulsem a inspirací k vytvoření organicé formy pro nový rodinný dům. Projektu jsme začali od první chvíle říkat "srdce", protože vzniklý půdorys tento tvar zřetelně evokuje. Terén pozemku je svažitý a právě postupné klesání, které se na uliční délku sníží přibližně o výšku běžného patra, jsme v návrhu využili na umístění patra pro garáž s přímým vjezdem z pozemku a technické zázemí. Hlavní obytná část domu je svoji úrovní posazena na téměř nejvyšší část terénu. Směrem do ulice jsem zachovali přátelský a otevřený charakter zástavby, dům je posunut blíže ke komunikaci a v těchto místech tak zůstává bez oplocení. Ve vstupní části bylo nutné podpořit intimitu bydlení a poměrně uzavřená fasáda má zde minimum oken. Obytná zóna s ložnicemi a obývací prostor s kuchyní jsou orientované do zahrady s přímými výstupy na terasu a krásným výhledem na přilehlý les. V souladu s okolní přírodou jsme zvolili převahu přírodních materiálů a barev. Abychom podpořili ladné křivky stavby, pro plášť fasády je zvolen svislý obklad rezavým plechem s velmi jemnou vlnkou. Zahradní pergola z dřevěných trámů kopíruje zvlněný tvar skleněné fasády a vytváří pomyslnou řasu nad "otevřeným okem domu". Zelená střecha, divoká zeleň okolních trav, hustý porost bambusů a rezavé roxorové tyče okolního plotu dávají vzniknout kombinaci barev, která odpovídá měnící se barevnosti okolní krajiny. Přírodní motivy se promítly i do vybavení interiéru nejen ve výběru zvoleného materiálu a barev ale i tvarosloví designových prvků. Madla, kliky na topných tělesech v koupelnách byly specielně odlity z hliníku na základě reálných nasbíraných klacíků, lístků a dřevěných špalíku.
Mapa