Přihlášená díla 2018

martin cenek architecture

Rodinný dům Srbín

Kancelář
martin cenek architecture
Podjavorinské 1608/20, Praha 11
www.martincenek.com
Autor
Ing. arch. Martin Čeněk
Adresa
Mukařov - Srbín
Zahájení projektu
02/2012
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Rodinná vila byla navržena na velkém z části zalesněném pozemku v kontaktu s rybníkem, nacházejícím se v otevřenější části parcely. Cílem bylo hmotu nového domu zasadit do terénu, aby splynula s okolní zahradou a svahem a minimalizovala se její stopa, a to nejen pomocí zapuštění stavby do svahu a částečného překrytí terénem, ale též volbou materiálů – hmoty a stěny vystupující nad terén jsou navrženy z lomového kamene podobného tomu, který je na pozemku hojně dostupný. Objekt je složen ze dvou základních jednoduchých hmot, z nichž ta spodní, tedy hlavní obytné podlaží domu, je z části zapuštěna v terénu. Její do zahrady orientované plochy jsou celoplošně bezrámově prosklené a umožňují propojení interiéru se zahradou. Proti svahu a směrem k sousednímu pozemku na severovýchodní straně je hmota přízemí vymezena opěrnými zdmi z lomového kamene. Stejný obklad pak pokračuje i v interiéru. Hmota patra je výrazně menší a ustoupená oproti hraně přízemí. Je z logiky své soukromější funkce podstatně uzavřenější a fasáda z velké části obložena kamenem. Velká okna z ložnic stíněná posuvnými okenicemi z perforovaného plechu jsou orientovaná na jihovýchod do zahrady a umožňují výstup na jednoduchou dřevěnou palubu přecházející v zelenou střechu a horní část zahrady. Interiér je otevřený, volně plynoucí ze vstupní haly do obytného prostoru okolo bloku kuchyně, šatny a výtahu z garáže a technických prostor. V místě změny světlé výšky prostoru je vložen blok s oboustranným krbem oddělující jídelní a odpočinkovou část. Celé přízemí je lemováno krytou terasou. Výrazným prvkem interiéru je konzolové ocelové schodiště do patra osvětlené střešním světlíkem. Dům byl navržen jako nízkoenergetický, s důrazem na využití solárních zisků v zimních měsících a eliminaci přehřívání po zbytek roku.
Mapa