Přihlášená díla 2018

Atelier 38 s.r.o.

Rodinný dům na Opavsku

Kancelář
Atelier 38 s.r.o.
Porážková 20, Ostrava
http://www.atelier38.cz
Autoři
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Lucie Mohylová
Spolupracovníci
Ing. Vojtěch Šimčík, Ing. Lubomír Rychtar
Adresa
Pustá Polom
Zahájení projektu
01/2010
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Rodinný dům bude obývat manželský pár. Stojí v zahradě stávajícího rodinného domu a stává se novodobým "výměnkem" navrženým pro současné potřeby. Mírně svažitý pozemek se nachází v západní části obce, na hranici zastavěného území, bez jednotného charakteru stávající zástavby. Hlavní obytný prostor má optickou vazbu na stávající rodinný dům - vazba rodinná, na kostel - identita k místu a na krajinu - nekonečnost a nespoutanost. Kompaktní břidlicový hranol je prolamovaný dřevem obloženými nikami, které bude možno uzavřít skládacími stěnami. Kontrastní k antracitovému exteriéru je bílý interiér. Pojítkem interiéru a exteriéru je dřevo. Prostřídání bílé a černé pokračuje v zahradě výsadbou trojice skupin bříz. Dům je vyzděný z cihelných tvarovek v kombinaci s ocelovými sloupy. Konstrukce střechy je provedena z lepených dřevěných vazníků. Střešní krytina a obklad stěn jsou břidlicové. Terasy a obklady nik jsou dubové. Topení je teplovodní podlahové, zdrojem je kondenzační plynový kotel.
Mapa