Přihlášená díla 2018

Schindler Seko architekti

Rezidence SACRE COEUR 2

Kancelář
Schindler Seko architekti
Wuchterlova 5
www.schindlerseko.cz
Autoři
Jan Schindler, Ludvík Seko
Spolupracovníci
Jana Hamrová, Petra Hlaváčková, Lukáš Brom
Adresa
Praha
Zahájení projektu
02/2007
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Celý projekt Sacre Coeur sestávající z několika etap je situován na jižním svahu pod rezidenční čtvrtí Hřebenka, mezi ulicemi Holečkova - Grafická a Kinského zahradou a parkem Sacre Coeur. Nedílnou součástí urbanistického souboru je kromě dvou rezidenčních bloků a dostavby dvou nárožních proluk menšími činžovními domy také komplex domovu pro seniory, který svým drobnějším měřítkem zprostředkovává plynulý přechod k parku Sacre Coeur. RSC2... je to vlastně bydlení v mostě a může připomínat třeba florentské Ponte Vecchio - v tomto případě překonává neviditelnou překážku podzemního tunelu. Pracujeme s parcelou se skvělými sousedy - smíchovský park Sacre Coeur , klášter sv. Gabriela a zahradu Kinských, a zároveň se pohybujeme nad Strahovským tunelem s panoramatickými výhledy na Prahu. Pomocí obytných ramen tunel překračujeme a znovu tak rehabilitujeme městský blok v centru města, který byl v minulosti právě kvůli tunelu částečně zbořen. A to vše hned vedle našeho obdobného projektu RSC 1, ve kterém se už několik let nad tunelem bydlí. Také zde je důležitým prvkem volný parter s podloubím podél východní fasády, který propojuje zelený vnitroblok s přilehlým parkem a dává tak vyniknout "zubaté" fasádě tvořené vyklopenými arkýři nasměrovanými do slunného údolí Smíchova. Ustoupením bloku od uliční čáry před novorománským klášterem doplňujeme veřejný prostor nového parku o plochu náměstí s obchody a autobusovou zastávkou. Vnitřkem budovy prochází mostní konstrukce a přirozeným způsobem definuje prostorové uspořádání domu s možností nabídnout atypické bydlení loftového charakteru. Architektura střechy je tvořena pěticí samostatných Penthousů, které svým členitým tvarem harmonicky reagují na měřítko okolních staveb a zároveň poskytují dostatek soukromí pro své obyvatele.
Mapa