Přihlášená díla 2018

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.

Revitalizace památníku u Bludného balvanu

Kancelář
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
www.projektstudio.cz
Autor
Ing. arch. David Kotek
Spolupracovníci
Ing. arch. Petr Kundrát, Jan Müller
Adresa
Ostrava
Zahájení projektu
09/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Původním zadáním byla rekonstrukce zpevněných ploch a oprava zničených částí památníku. Architekt přistoupil k návrhu komplexněji a představil řešení propojující čtyři determinanty území: památník I. sv. války, památník II. sv. války, přírodní památku Bludný balvan a památnou lípu.|Umístění památníku je z hlediska historie zásadní a byl vybrán návrh, který pracuje se všemi prvky a vytváří důstojný a celkově funkční veřejný prostor. Základní koncepcí návrhu bylo vytvořit sjednocený prostor památníků, který by odpovídal architektuře 21. století s úzkým vztahem k historii. Záměrem bylo využít nejkvalitnější materiály tak, aby nově vzniklý prostor zachoval charakter po co nejdelší možnou dobu, a to s minimální možnou péčí. Důležitým prvkem pak bylo bezbariérové řešení. Materiálové řešení návrhu zahrnuje pouze přírodní materiály. Do plochy památníku jsou vetknuty tři hlavní trasy: trasa směřující ke jménům padlých hrdinů, k památné lípě a k bludnému balvanu, který je umístěn do plochy podle posvátné geometrie Zlatého řezu. Tyto trasy vždy vrcholí vztyčením desky s informačním textem. Ten je do desek vypálen. Intenzivní vnímání památníku je posíleno zvukovými a světelnými vjemy. Velmi významným prvkem je také práce se světlem. Během dne textem prosvítá sluneční světlo. V noci světelný efekt vytvářejí ze zadní strany umístěná zemní svítidla. Ta zároveň osvětlují samotný balvan i lípu. Veřejný prostor památníku je doplněn mobiliářem i výsadbou zeleně, které celý prostor dotvářejí a poskytují zázemí pro odpočinek.
Mapa