Přihlášená díla 2018

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Revitalizace Havlíčkova náměstí

Kancelář
Ateliér zahradní a krajinářské architektury
Opletalova 6, Brno
Autoři
Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka
Adresa
Praha 3 - Žižkov
Zahájení projektu
03/2007
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Řešené území se nachází v městské části Praha - Žižkov. Zaujímá prakticky celou plochu Havlíčkova náměstí. Po obvodu je vymezeno komunikacemi náměstí, ze severovýchodu ulicí Prokopova. Území je čtvercového tvaru o rozměrech cca 60x60 m. Cílem předkládaného řešení bylo vytvoření kultivovaného soudobého prostoru, jeho očištění od nepatřičných, necitlivých zásahů vzniklých zvláště v „době minulé“….. Vytvoření jasné, pravidelné prostorové dispozice s rehabilitací sochy Karla Havlíčka Borovského, významné osobnosti našich dějin s připomenutím jeho stále živého odkazu v podobě epigramů zapuštěných do dlažby. Návrh nemá ambici ohromit monumentalitou, nebo kopírováním soudobých krajinářských trendů, ale střídmostí, kvalitou materiálů, jednoduchou dispozicí s přihlédnutím k historickému kontextu místa. Kombinace kamenných dlažeb, zídek, schodišť, sedacích stupňů s kvalitními stromy rámujícími obvod plochy. Pobytové trávníky intenzivně udržované, volně přístupné. Důležitou funkci mají půdopokryvné růže různých barev v pravidelných záhonech vycházejících z celkového principu řešení. Osová dispozice společně s terénní konfigurací nabízí v místě schodišťových podest přírodní amfiteátr s výhledem na historické město…..Řešení je navrženo s ohledem na maximální bezbariérovou přístupnost, harmonickou vyváženost materiálů a jednotlivých ploch. Vybrané epigramy: Však se podle díla mistrův rozum vidí, císař dělá šlechtu, Pán Bůh stvořil lidi. Pán Bůh stvořil lidi, krejčí tvoří pány; kdo je malý mistr, mívá malé plány. Odjakživa dovoluje ruský car velmožům míti třebas tisíc duší, jenom žádný rozum. České slovesnosti osud pouta kuje: censura ji tiskne, tiskař censuruje.
Mapa