Přihlášená díla 2018

Studio A.J.T Praha, s.r.o.

Rekonstrukce NKP Národního hřebčína Kladruby nad Labem/část

Kancelář
Studio A.J.T Praha, s.r.o.
Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6
www.studioajt.cz
Autoři
Ing.arch.Doc.Jaroslav Trávníček, Ing.arch.Jan Trávníček, Ing. Jan Panoch
Spolupracovníci
ing.Aleš Prause_ statika, ing.Ladislav Bukovský_diagnostika staveb, akad.mal. Jan Živný_restaur.a histor. anylýzy
Adresa
Kladruby nad Labem
Zahájení projektu
srpen 2007 DSP zámku, kostela Sv.Václava a Leopolda a hřbitovní kaple Povýšení Sv.Kříže
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Naše kancelář v r. 2007 zpracovala DSP a v r. 2011 DPS pro rekonstrukci /především odstranění vlhkosti (dodnes problém neřešen na stájích, blízké Labe), sanace všech krovů a poruch fasád, dispozice zachovány/, Zámku, Kostela sv. Václava a Leopolda a Hřbitovní Kaple Povýšení Sv. Kříže . Na základě této dokumentace bylo vydáno první stavební povolení Hřebčína a byly získány první finanční prostředky na jeho obnovu z tzv. Norských fondů. V r. 2014, po získání dalších finančních prostředků z IOP 6.5.1 byla zahájena stavba jak námi projektovaných staveb tak a především zbytku celého areálu, tedy především stájí, vedlejších farem a pod. K projektu se tehdy připojili další arch. kanceláře: Helika a.s., Code s.r.o., HANS stavby a.s. My jsme ve variantních prováděcích projektech dle aktuálních historických nálezů a AD pokračovali zejména na Hřbitovní kapli Povýšení sv. Kříže. Zde došlo, v úzké spolupráci s památkáři, k jejímu arch. "návratu" do doby jejího vzniku v 17.stol. Athénská charta by asi měla připomínky, ale kaple byla "dostavěna" dle jak zachovalých tak dle zcela nově objevených indicií operativního SHP potvrzujících historické obrazy 1725 a královské měření 1755 atp. V roce 1933 byla kaple "špatně opravena" a protop došlo k nápravě. Aspoň doufáme a to se týká celého Národního hřebčína.
Mapa