Přihlášená díla 2018

Atelier RAW s.r.o.

Rekonstrukce funkcionalistické zastávky od architekta Oskara Pořísky v Brně na Obilním trhu

Kancelář
Atelier RAW s.r.o.
Domažlická 12, 612 00 Brno
www.raw.cz
Autor
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Spolupracovník
Ing. arch. Nina Ličková
Adresa
Brno
Zahájení projektu
06/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Projekt počítal s obnovou zastávky ve smyslu jejího původního užívání, tedy jako přístřešku MHD. Vzhledem k tomu, že zastávka ač je památkově chráněna, nebyla po dobu 90 let nijak udržována, byl proveden průzkum statického stavu objektu a byl konstatován havarijní stav, neumožňující její další používání. Obnovený přístřešek přesně tvarově i materiálově kopíruje původní řešení. Obnova nepočítala s rekonstrukcí podzemní části WC a to z důvodů finančních, hygienických a provozních. Podzemní část byla zachována ve svých obvodových zdech. Počátek rekonstrukce realizovala stavební firma, která nedodržela předepsané statické řešení a ze stavby byla investorem odvolána. V rekonstrukci poté pokračovala firma Tocháček. V rámci statického řešení byly zachovány tři střední části přístřešku–vertikální stěny i část skořepiny. Byla dobetonována dvě podpůrná žebra, nenarušující siluetu a tvar skořepiny. Tvar původní atiky i její tloušťka zůstaly zachovány a byl vytvořen nový strop nad podzemní částí. Vnější sokly a lem skořepiny byly opatřeny vrstvou broušeného a v zadní části pemrlovaného umělého kamene, ostatní části byly opatřeny hladkou vápenocenentovou omítkou a nátěrem bílé barvy. Ocelové konstrukce byly repasovány a na základě stratigrafického průzkumu opatřeny nátěrem v původní barevnosti. Boční skleněné výplně zaskleny čirým bezpečnostním sklem. Byly repasovány původní dveře do telefonního boxu. V přístřešku je instalována konzolová lavice z červeného umělého kamene a stěna nad lavicí je obložena obkladem z bílého opaktního skla v původním formátu. Podlahové stupně jsou opatřeny povrchem z broušeného umělého kamene a jsou do nich vloženy sklobetonové tvárnice s dilatacemi z mosazných pásků. V horním vnitřním lemu skořepiny byl nově umístěn zapuštěný led diodový pásek.
Mapa