Přihlášená díla 2018

TaK Architects s.r.o., AED project, a.s.

Rekonstrukce Divadla Na zábradlí

Kancelář
TaK Architects s.r.o.
Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
www.tak2002.cz
AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2a, Praha 5
http://www.aedproject.cz/cs
Autoři
Ing. arch. Marek Tichý, Ing. arch. Jana Homolová, Ing. Jan Tomeš
Spolupracovníci
Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Přemysl Suchan
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
03/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Požadavek na stavební a dispoziční úpravy souvisel se skutečností, že po mnoha desetiletích se Divadlo Na Zábradlí stěhovalo z prostor Pachtova paláce. Druhým argumentem byl fakt, že do stavební obnovy domu nebylo od 80.let investováno. A do třetice, Divadlo Na zábradlí, které sice bylo vždy viditelné, je dnes nejvýraznější divadelní scénou v Čechách. Výsledkem je nepoměr mezi obrovským diváckým zájmem a možnostmi, které stará budova nabízela. Pro práci architekta byla rekonstrukce mimořádně zajímavá výzva, především ve snaze o zachování autenticity historického staroměstského domu i divadelní scény při současném zkvalitnění provozních poměrů a vytvoření prostoru divadelního atria. Ten by měl být jednoduchý, univerzální, ale současně inspirující a umožňující proměny stejně jako divadelní scéna, měl by být další kulturní příležitostí, zážitkem a hodnotou, kterou se divadlo prezentuje. Nový prostor dvorany je navázaný na hlavní vstup a z něj je dvěma hlavními vchody obnoven přístup do divadelního sálu. Galerie s lehkým skleněným schodištěm, která v prostoru působí dojmem divadelní kulisy, vytváří důležitý předprostor pro balkon a nově zpřístupněné prezidentské lóže a především umožňuje oddělit provoz návštěvníků a provoz zázemí divadla. Vložená konstrukce galerie i konstrukce vlastního zastřešení jsou záměrně odseparovány od základu domu. Bylo důležité, aby původní tvarosloví nezaniklo, ale naopak bylo obnoveno a prezentováno v kontextu současné architektury. Barevnost prostoru vychází z nově navržené grafiky divadla. Prostor dvorany je v přízemí sjednocený tmavou barvou, patro je naopak výrazně světlé. Důležitou součástí návrhu je i světlo, denní, které proniká přes skleněné zastřešení, i umělé, které svým rozmístěním umožňuje dotvářet divadelní atmosféru.
Mapa