Ročník 2018 / Finalisté

Stempel & Tesař architekti

Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení

Kancelář
Stempel & Tesař architekti
Thákurova 9, Praha 6
http://www.stempel-tesar.com
Autoři
prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch, Jan Jakub Tesař
Spolupracovník
Ing. Aleš Herold
Adresa
Slapy
Zahájení projektu
03/2014
Dokončení realizace
2017
Hodnocení poroty
Co je typickým českým domem? Obvykle krychle, co nejprecizněji a nejpodrobněji vysochaná. Inu, tohle není typický mainstream, je to spíše důsledek existujícího materiálu. Dům je nádherně zasazen do krajiny. To samozřejmě není zásluha naší doby, ale moudré rozhodnutí budovatelů mlýna. Architekti výjimečnost místa rozeznali a rozhodli se ji umocnit. Předěl v budově může připomínat gesta Gordon-Matty Clarka. Jizva zde nevznikla samoúčelně, aby provokovala diváka. Jedná se o zásah, který vychází vstříc dnešnímu využití budovy. Dům je postaven na jasném a logickém konceptu. Tradiční staré domy mají malá okna, aby oddělila obyvatele od všech hrozeb vnějšího světa. Dnes žijeme mnohem otevřeněji. Radikální roztětí budovy spojuje tradiční objekt se současným přáním pro otevřenější dům. Místo přechodu zaštiťuje prostranství před štítem domu, které zároveň poskytuje určitý úkryt před sluncem. Vzniklá terasa také vytváří přechodový prostor mezi interiérem a exteriérem, což většinou u malých osamocených domků není obvyklé. Rovněž podélné dělení domu odráží přechod mezi exteriérem a interiérem. Prostory s běžnou světlou výškou na severu jsou následovány vysokými stropy obývacího pokoje a přecházejí do prázdnoty exteriéru. Tyto drobné zásahy dodávají domu pulzující život, aniž bychom se zbavili dojmu, že právě v těchto zdech lidé žili a pracovali po celá staletí.
Popis projektu
Již od prvního setkání s majiteli bylo jasné zadání, jaké má jejich budoucí bydlení splňovat požadavky: „Má být neotřelé a přitom neokázalé“. Byly jsme teprve na začátku hledání vhodného místa, kde by měl dům stát. Přání bydlení na samotě splnil svou polohou a geniem loci prastarý mlýn u zaniklého rybníku. Po první návštěvě bylo rozhodnuto: „Tady a v tomto domě; nebude se stavět, ale rekonstruovat.“ Stáří mlýn poznamenalo. Léta bez péče, vlhkost a nevhodná dispozice vedla k radikálnímu řešení. Na místo „plastické operace“ razantní „transplantace“. Nikoli povrchní omlazení, ale ozdravení všech zásadních konstrukcí tak, aby se nevytratilo kouzlo staletí. Hlavním úkolem bylo do útrob domu dostat vzduch a světlo. Nikdo si ale nepřál narušit štít, proto jsme „amputovali část trupu“. V původním objemu stavby tak vzniklo patio, kudy do interiéru přes prosklený „řez domem“ vniklo slunce. Hlavní štít se obnažil z obou stran a proudění čerstvého vzduchu jej zbavilo věčné vlhkosti, které by se s obnovením rybníka znásobilo. Stávající krov se zrenovoval. Z obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou je možné se stále pohledem na práci předků kochat; prostor je otevřen zrušením stropu přes dvě patra. Vstup do mlýna zůstal na původním místě. Mlýnské kolo bylo vyrobeno tradičním řemeslným způsobem. Celé přízemí včetně patia je dlážděné čedičovou dlažbou. Pečlivým způsobem jsme takto postupně obnovili nebo vyměnili jednotlivé části mlýna tak, abychom splnili vytýčený cíl, nevzít domu krásu stáří. Obrazně přirovnáme naši práci architektů a všech spolupracujících řemeslníků k lékařům, které své pacienty léčí. Stejně jako v jejich v práci je nutné k uzdravení víc. Tím vdechnutím života, tím uzdravením bylo zabydlení novými majiteli. Dům nalezl znovu svoji funkci, smysl života domu.
Medailonek
Mapa