Přihlášená díla 2018

boine!ARCHITEKTI

Půdní vestavba řadového měšťanského domu

Kancelář
boine!ARCHITEKTI
Fortna 47, Polička
www.boine.net
Autoři
Ing.arch. Karel Bidlo, Ing.arch. Jitka Bidlová, Ph.D.
Spolupracovník
Ing. Tereza Egerová
Adresa
Polička
Zahájení projektu
04/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Historické centrum města Poličky, semknuté u nás ojedinělým prstencem hradeb, je tvořen souborem 1-2 patrových domů v blokové zástavbě. Historická hodnota domů není výrazná, neboť Polička v polovině 19. století zcela vyhořela. Zachované režné zdi z opukových kamenů nesou dokonce stopy tohoto požáru. Statut památkové zóny tudíž chrání urbanistickou strukturu, výškové členění a uliční pohledy. Z toho plynoucí omezení výrazně limitují přípustné stavební záměry. Většina domů má rozlehlé dvoupatrové půdy, které se stávají oblíbenou možností rozšíření bytů pod nimi. A to je také případ půdní vestavby domu Tyršova 167. Hlavní osou návrhu je velký prosklený vikýř na západní stranu, který prosvětluje tmavé hluboké prostory půdy, zajišťuje krásný výhled západním směrem na město a vytváří velkou pobytovou terasu ve 4NP. Vikýř se svým žlutým oplechováním rozjasňuje jinak tmavou střešní rovinu města a za šedivých dní prozařuje odrazem i vnitřní prostory. Dvoumetrové vyložení zvětšuje podlahovou plochu určenou pro jídelnu. Vzhledem k navržené nadkrokevní tepelné izolaci bylo možno zachovat v interiéru viditelné dřevěné prvky krovu. Dispozičně je prostor půdy ve 3NP členěn na hlavní obytný prostor kolem otevřeného schodiště – kuchyňka, jídelní část, nízké sezení a pracovní kout, dále za chodbičkou koupelna, WC a ložnice. Otevřené schodiště do 4NP zpřístupňuje malířský ateliér s výstupem na terasu. Terasa má po obvodě celoskleněné zábradlí – to zaručuje nerušený výhled a zároveň kryje sedící hosty před ochlazujícím SZ větrem (Polička je v 555 m n.m.). Fasáda do ulice s červenou barvou majiteli evokuje jeho dvacetiletý pobyt v Anglii, pro stísněný dvorek byla použita bílá se světlou šedou. Historická okna do dvora se nezachovala a tudíž byly použity čisté výplně s tmavě šedými rámy.
Mapa