Přihlášená díla 2018

Ateliér Kročák - architekt

PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO

Kancelář
Ateliér Kročák - architekt
Riegrova 20, České Budějovice
www.arch.cz/krocak
Autor
Ing.arch. Jaromír Kročák
Spolupracovníci
Ing. Josef Fugl, Ing. arch. Václav Čihák, Ing. Jiří Zikmund
Adresa
Třeboň
Zahájení projektu
04/2013
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Objekt byl rekonstruován a stavebně upraven především z důvodu navrácení historických hodnot, odstranění novodobých nevhodných zásahů do konstrukce a znovuobnovení původních čistých prostor historické dispozice. Zároveň měly stavební úpravy za úkol volbou vhodných materiálů, technologií a prvků zařízení přiblížit objekt původnímu pojetí a vnést do interiérů charakteristický otisk historické podoby současně s včleněním funkce galerijního provozu a občasné obřadní síně. Řešený objekt se nachází v historickém jádru města Třeboň na Masarykově náměstí. Je součástí Městské památkové rezervace a sám objekt je nemovitá kulturní památka. Hlavní prostory domu jsou nově využity pro stálou expozici historie rybníkářství Jižních Čech a pro odkaz osobnosti Štěpánka Netolického, zakladatele rybniční třeboňské soustavy a Zlaté stoky. Dále se jedná o galerii pro aktuální výstavy, obřadní síň a byt správce. Rekonstruován byl i dvůr a zadní trakt domu s dalšími výstavními prostory. Velká péče byla věnována též interiérům, kde byly restaurovány historické fresky a malby a byla revitalizována nejstarší část domu - gotický sklep se středním kamenným sloupem. Restaurovány byly fasády, především průčelí do náměstí, kde byly též vyměněny dva kamenné sloupy v podloubí. Zároveň byly provedeny všechny nové rozvody médií, systém vytápění, větrání a osvětlení dle funkce jednotlivých místností ve vztahu k interiéru. Hlavní vstup do objektu z Masarykova náměstí byl upraven bezbariérově a pro přístupnost všech různých úrovní podlaží pro imobilní návštěvníky včetně sklepení a podkroví byl vestavěn osobní výtah.
Mapa