Ročník 2018 / Nominace

Design4function s. r. o.

Přestavba vily Peroutkova

Kancelář
Design4function s. r. o.
Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4
www.d4f.cz
Autoři
Vendula Hladíková, Martin Neruda, Lukáš Zimandl, Martin Kvita, Lukáš Poledne
Adresa
Praha 5
Zahájení projektu
02/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Rekonstrukce a přístavba spočívá v dostavění domu při severozápadní fasádě a nahrazení stávající valbové střechy dvěma obytnými patry. Navrhované řešení reaguje na stávající objem domu a doplňuje ho o hmotu s plochou střechou. Nejvyšší patro je ustoupeno od uliční čáry, aby objekt při pohledu z ulice působil nižším dojmem. Navržené doplnění objemu domu respektuje charakter „domu s okny“. Ve spodní části zachováváme do výšky původní římsy proporce a členění stávajících okenních otvorů včetně detailů. Pro okenní otvory v horní části objektu navrhujeme abstraktnější formu a detail. Mezi stávajícím a novým objemem vytváříme jemnou hranici v podobě římsy. Oba objemy budou zároveň omítnuty omítkou s rozdílnou strukturou a drobnou nuancí krémového odstínu. Struktura horní části je výraznější, kontrastuje s jednodušší formou, vytváří nové detaily. V objektu jsou po rekonstrukci čtyři bytové jednotky.
Mapa