Nominované projekty 2018

CHLÁDEK ARCHITEKTI

Polyfunkční dům Kvítková

Kancelář
CHLÁDEK ARCHITEKTI
Kamenná 4052, Zlín
www.chladekarchitekti.cz
Autor
Ing. arch. Pavel Chládek
Spolupracovník
ing. arch. Barbora Jochcová
Adresa
Zlín
Zahájení projektu
6/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Místo stavby polyfunkčního domu je ve Zlíně a jedná se o rohový pozemek. Veřejný prostor této části města je tvořený kompaktní blokovou zástavbou doplněnou o několik solitérních staveb. Navržený dům sleduje stávající stavební čáru a je rozložen na celou šířku stavební parcely. Samotná hmota objektu je vzhledem ke svému měřítku rozčleněna na tři části. První objem navazuje na sousední objekt na ulici Kvítková. Střední část vytváří převýšené nároží a krajní část orientovaná do ulice Lešetín II. reaguje na hladinu její zástavby. Přízemí objektu sestává ze dvou obchodních jednotek se zázemím orientovaných do ulice Kvítková. Vstupní hala pro administrativní a bytové podlaží, průjezd do dvora s parkováním a výtah pro automobily je umístěný do vedlejší ulice Lešetín II. Druhé a třetí nadzemní podlaží je určeno pro administrativu. Těžištěm půdorysu je protáhlá hala, na kterou navazují vertikální komunikace, společné hygienické zázemí a odkud jsou dostupné všechny tři samostatné kancelářské prostory rozdílných velikostí. Ve druhém nadzemním podlaží je prostor haly rozšířen o terasu orientovanou do vnitrobloku a doplněnou o výsadbu formující její využití. Čtvrté nadzemní podlaží sestává z bytů. Podzemní podlaží je určeno převážně pro parkování automobilů. Zbytek půdorysu zabírají vertikální komunikace, technické zázemí objektu a sklepní kóje pro byty. Objekt je navržen jako železobetonový skelet a převážná část konstrukcí je ponechána jako pohledová. Na vnějším líci fasády je proveden zateplovací systém zakončený omítkou s broušeným povrchem. Ve společných částech objektu je formou otisku matrice do bednění realizována plastika sochaře Pavla Hoška „Jedna nula“. Uzavřená linie probíhající přes stropní roviny všech nadzemních podlaží v místě společné haly.
Mapa