Přihlášená díla 2018

Ateliér Technika

Památník Internačního tábora Svatobořice

Kancelář
Ateliér Technika
Dobrovského 18, 779 00 Olomouc
www.atelier-technika.cz
Autor
Milan Polián
Spolupracovníci
MgA. Václav Polián, Ing. arch. Radka Janáková
Adresa
Obec Svatobořice-Mistřín
Zahájení projektu
04/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Památník Internačního tábora ve Svatobořicích vznikl jako připomínka hrůzných událostí, které se zde odehráli v průběhu let 1914 - 1950. V průběhu druhé světové války zde byli internováni příbuzní nepřátel režimu v rámci takzvané "Akce E" (Akce emigranti). Byly zde internovány děti rodičů, kteří se podíleli na spáchání atentátu na Heydricha. Tyto děti ve věku od 2 do 16 let se již nikdy se svými rodiči neshledali. Realizovaný památník je připomínkou všech těch, kteří zde trpěli, byli uvězněni, anebo přišli o život. Památník je navržen jako seskupení lidí, kteří byli součástí událostí na tomto místě. Na kruhovém soklu, který symbolizuje nekončící množství lidských příběhů odehraných na tomto místě, je umístěno celkem 33 postav. Figury jsou stylizovány tak, aby svojí výškou odpovídali lidské postavě v různém věku života. Plastické tvarování vrchní partie postavy je abstrahovanou hlavou přeměněnou v symbol srdce. Sochy postav byly vyhotoveny z kujného železa a jsou osazeny do betonového soklu. Jednotlivé figury jsou tvarovány klasickou kovářskou technikou. Výška figur se pohybuje v rozmezí 150 – 220 cm, železné pláty jsou tloušťky 1,5 cm a šířky 25 – 30 cm. Kruhový sokl je v průměru 6 m široký, výška soklu je 25 cm. Sochy jsou povrchově upraveny černou patinou na bázi sylikátoakrylátového laku. Betonový fundament je opatřen hydrofobním ochranným nátěrem. Za památníkem jsou na surové betonové zdi připomenuty události minulého století. Písmo je malováno na zeď černým pigmentem. Zeď zároveň slouží jako vizuální odclonění od blízké plynové stanice. Neexistuje snad důležitější doba, než ta dnešní, kdy si je nutné připomínat, že v blízké minulosti a na našem území byli lidé vězněni, souzeni a zabíjeni a to jen za svoji rodinnou příslušnost.
Mapa