Přihlášená díla 2018

Pelčák a partner architekti

Obytný soubor Panorama

Kancelář
Pelčák a partner architekti
náměstí 28. října 1104/17, Brno
www.pelcak.cz
Autor
prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Spolupracovníci
Ing. Rastislav Balog, Ing. Miroslava Blechová, Ing. Kateřina Eiermannová, Ing. Šárka Justová, Ing. arch. Martin Jireš, Ing. Viktor Kvita, Ing. arch. Alena Superatová, Ing. Petr Uhrín
Adresa
Brno
Zahájení projektu
09/2008
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Staveništěm je severní svah s výhledem na přehradu. Naším cílem bylo vytvořit nikoliv mechanické uspořádání budov, nýbrž obytnou čtvrť. Navrhli jsme proto strukturovaný celek s centrem – piazzetou vymezenou objekty občanské vybavenosti a s veřejnými prostory různého, avšak jasného charakteru. Jsou zde ulice traktované vertikálami schodišť, park na místě dvorů, široké obytné ulice mezi řadami rodinných domů. Uspořádání objemů graduje od paty svahu po jeho hřeben. Je tvořeno nad sebou na vrstevnicích položenými horizontálami uličních front. Menší rodinné domy tvoří přechod do příměstské krajiny. Loggie, balkony a střešní terasy zdůrazňují obytný charakter zástavby a dávají ji drobnější měřítko. Zubořez vrchního patra a výrazně vysunuté balkony resp. zasunuté loggie výrazně člení její hmotu. Stíny zvýrazňují plasticitu staveb. Brání tak „slití“ jejich vjemu do jednotvárné hmoty a odráží morfologii místa.
Mapa