Přihlášená díla 2018

Chmelař architekti

Obytný soubor 4BLOK

Kancelář
Chmelař architekti
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 - Karlín
http://www.e-chmelar.com/
Autor
Aut. arch. David Chmelař
Spolupracovník
Jiří Hnízdil, Václav Zídka, Radek Davídek
Adresa
Vršovice
Zahájení projektu
2011
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
4BLOK se nachází na místě bývalého areálu Tesla v sousedství Koh-i-nor. Jedná se tedy o území posledních průmyslových objektů v samém centru rezidenční čtvrti Vršovice. Budova sousedí s bulvárem Vršovická. Hmota objektu vychází z místní tradiční blokové zástavby a měřítka i objemu okolních budov, na které prostorově navazuje. Ve Vršovické ulici je dodržena výšková hladina okolní zástavby, kolmo na tuto ulici budova stoupá zároveň s terénem a v severozápadním rohu hmota graduje k vysoké budově Business Centrum Kodaňská. Mezi budovou a přilehlými ulicemi jsou záhony s extenzivní zelení osázené stromořadím navazujícím na alej vršovického bulváru. V parteru domu jsou v souladu s oživením ulic umístěny komerční jednotky – a to po celé délce budovy směrem do Vršovické třídy a na rohu Altajské a Kavkazské. Ve vnitrobloku na úrovni 1. NP a ulice Kavkazská se na rostlém terénu nachází zahrada s březovým hájem, relaxační zónou a dětským hřištěm. Prolukami ve hmotě objektu je zabezpečen dostatečný přívod přímého denního světla a kontaktu s děním v okolí. Dbali jsme na to, abychom nevytvořili stinný dvůr jaký mají domy v klasické blokové zástavbě. Koncept ozelenění okolí stavby je doplněn velkými střešními zatravněnými terasami. Celý objekt je spolu se zahradními úpravami ve svém blízkém okolí navržen tak, že se jeví jako prorostlý zelení.
Mapa