Ročník 2018 / Finalisté

Rusina Frei architekti, Atelier PARTERO

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Kancelář
Rusina Frei architekti
Bubenská 225/49, 170 00 Praha
www.rusinafrei.cz
Atelier PARTERO
Elgartova 381/11, 614 00 Brno
www.partero.cz
Autoři
Martin Rusina, Martin Frei, Jakub Finger, Mirka Svorová, Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský
Spolupracovníci
Markéta Poláčková, Daniela Vaníčková, Mojmír Pukl, Petr Tej (koncepce lávky), Markéta Hanzalová, COLMO (grafika),
Adresa
Litomyšl
Zahájení projektu
2/2013
Dokončení realizace
2017
Hodnocení poroty
Obvykle bývá obtížné potýkat se s odlehlejšími místy ve veřejném prostoru. Nábřeží řeky Loučné je typickým případem takového místa, zvláště uvědomíme-li si, že propojuje několik běžně využívaných nábřeží, každé však s jinými charakteristickými rysy. Na druhou stranu to ovšem může být příležitost vymyslet další prvek, který odlišnost od okolní krajiny umocní. V tomto případě se stala odpovědí mozaika poskládaná z různých zásahů. Architekti předem definovaný koncept posunují do extrému: rozhledna je umístěna mezi stromy, uprostřed jejich korun; jemně se pohupující ocelová lávka přes řeku vyvolává další pocit dobrodružství – naše rovnováha je napadena. Pochozí plochy tvoří převážně drobné drcené kamínky, hrubě opracované dřevěné povrchy nás ještě více přibližují přírodě. Nabízejí se tak prostorové a dotykové prožitky, které jsou pro břeh řeky typické, ale jen málokdy přístupné kolemjdoucímu. Divoký, až anarchický stav původní okolní přírody není nijak zásadně upravován – naopak, přidané prvky ještě zvýrazňují její charakter – a to vše v centru města.
Popis projektu
Úprava nábřeží říčky Loučné v centru Litomyšle navazuje na úsek, upravený již dříve AP atelierem. Návrh stojí na koncepci obnovy a propojení čtyř různých městských prostorů – nábřeží, břehů řeky, parku a ulice – do jednoho funkčního celku. Na nábřeží vzniká městská promenáda pod stromy, určená pro odpočinek, setkávání a hry. Její součástí je sochařsky ztvárněné dětské hřiště s hudebními motivy. Nábřeží je lemováno nízkou zídkou z probarvovaného betonu, vytvářející hranici mezi městem a přírodními břehy řeky. Ty jsou zachovány ve své divokosti a zpřístupněny pouze na vybraných místech lehkými pozorovatelnami ptáků a ryb. Řeka Loučná je přemostěna zavěšenou pěší lávkou. Ta je, stejně jako pozorovatelny, navržena jako transparentní ocelová struktura, co nejméně zasahující do přírodního okolí. Park u Smetanova domu je upraven na prosluněnou pobytovou louku. Obnovena je ladem ležící zahrádka restaurace, která je nově doplněna o ocelový pavilon se zelenou střechou. Ulice Vodní valy je vydlážděna do roviny a dopravně zklidněna.
Medailonek
Mapa