Přihlášená díla 2018

V2architekti

Objekt pro volnočasové aktivity

Kancelář
V2architekti
Nerudova 339, Vlachovo Březí
v2arch.cz
Autoři
Ing.arch. Vendulka Špindlerová, Ing.arch. VáclaF Podlešák
Spolupracovník
Zahradní a parkové úpravy - M.Sc. Lucie Komendová
Adresa
Chlumany
Zahájení projektu
04/2010
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Obec Chlumany - malá jihočeská vesnička - mnohokrát oceněná za svoji příkladnou činnost. Na začátku projektu stál záměr obce transformovat skládku bahna, vytěženého ze dna vedlejšího rybníka, na veřejný prostor s parkově upravenými plochami. Nový park doplňuje stávající fotbalové hřiště a vodní plochu rybníka. Těžištěm parku je objekt, který návštěvníkům poskytuje zázemí k různým aktivitám vesnického charakteru, jako stavění máje, oslavy, setkání, táboráky, a zároveň slouží jako skladové prostory pro mobiliář. Koncept stavby je jednoduchý. Hlavním prvkem je dynamicky stoupající oblouková stěna, která je prořezána okny s výhledem do krajiny. Tato stěna je dutá a zblízka je mezi štěrbinami obkladu průhledná. K oblouku přiléhá hlavní pultová střecha v kraji podepřená sloupy vymezující vnitřní krytý prostor. Kolmo na oblouk je umístěn pevný objemem skladu resp. zázemí, které může při konání společenské akce fungovat jako občerstvení. Stavba vytváří uvnitř i vně několik různých prostorů a zákoutí s odlišnými pohledy a průhledy do volné krajiny, do vesnice a také na rybník a hřiště. Tato místa podporují a definují prvky jako kamenné sedátko, sedací okno, pevná lavice. Idea rámování pohledů je přítomna i v koncepci okolního parkového prostoru a jeho vybavení. Jedním z použitých prvků jsou sedačky ve formě oken do krajiny. Materiálem stavby je modřínové dřevo bez povrchové úpravy, titanzinkový plech, kámen a cetrisové desky. Stavba by měla přirozeně zestárnout s minimální údržbou. Povrch zpevněných ploch je rovněž co nejjednodušší - mlatové chodníky a mlatová plocha, pouze exponované části jsou zpevněny kamennými šlapáky.
Mapa