Přihlášená díla 2018

Atelier 38 s.r.o.

Náves Velká Polom

Kancelář
Atelier 38 s.r.o.
Porážková 20, Ostrava
http://www.atelier38.cz
Autoři
Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Tomáš Bindr
Spolupracovník
MgA. Tomáš Skalík
Adresa
Velká Polom
Zahájení projektu
04/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Velká Polom historicky neměla náves. Za "zrozením" návsi je mnoholetá snaha obce. Obec postupně vykupovala objekty a pozemky - doplnila kostru symbolických objektů kostela, obecního úřadu, víceúčelového sálu, kavárny a nákupního střediska o poštu a obecní knihovnu a vzniká logický, přirozený prostor pro náves. Paní starostka za náves pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj získala titul "Komunální politik roku 2017" Vlastní oválná plocha je sjednocená v jednotné žluté žulové dlažbě. Jednotnost povrchu je dosažena z nepravidelně kladených odseků. Plocha má dvě úrovně rozdělené schodištěm z žulových bloků. Horní úroveň je v původním spádu podél komunikace a využívá, obnovuje historickou studnu. Spodní úroveň je vodorovná, pobytová, hlukově stíněná od komunikace. Schodiště slouží zároveň jako hlediště pro produkci na návsi. Na návsi se předpokládá konání trhů, vystoupení, bude zde umístěný vánoční strom. Od komunikací na západní a jižní straně je náves oddělena kamennou zídkou ve shodném provedení, jako je zeď kostelní. Vnější ovál náměstí je vydlážděný z šedé žulové kostky, ve které je nově provedený bezbariérový vstup do knihovny. Mobiliář tvoří dubové "rozpohybované" židle a lavice rozmístěné a natočené tak, aby vybízeli sedící k vzájemné interakci. Jsou rozmístěny v severní, klidové části návsi u vodního prvku a zeleně. Na návsi jsou vysázeny kultivary červených javorů, které obec již dříve vysadila podél komunikací. Vodní prvek využívá původní studnu - ztvárněním víka formující jednotlivé proudy vypumpované vody a umístěním třech druhů pump láká nejenom děti. Voda poté stéká po do schodiště vytesanými prohlubněmi na spodní část návsi, kde meandruje a vytváří hladinu.
Mapa